.FILE
Börja förstå vår digitala värld | åk F-3

Din digitala vardag

Lektionen handlar om det digitala livet och ger eleverna en möjlighet att få prata om det.

1

En vanlig vardag

Läs texten och titta på diagrammet tillsammans.

Dejan är 8 år. I cirkeln på bilden kan du se vad Dejan gör under ett dygn. Ett dygn – en dag och en natt – har 24 timmar. Det är lika många tårtbitar som det finns i cirkeln på bilden.

Ett dygn – en dag och en natt – har 24 timmar. Det är lika många tårtbitar som det finns i cirkeln på bilden.
 • Vad är ett dygn?
 • Vad betyder ordet vardag?
 • I bilden står det i stora drag vad Dejan är någonstans under ett dygn. Läs vad han gör.
 • Hur många timmar är Dejan i skolan?
 • Hur många timmar kan Dejan ägna åt att vara aktiv och röra sig?
 • När träffar och pratar Dejan med andra människor? Ge några exempel
 • Vad tror du Dejan gör mer eller mindre av på helgen? Förklara hur du tänker.
 • När använder Dejan internet? Ge exempel
 • Prata med en klasskamrat om vad du brukar göra när du använder internet eller digital teknik.
   • Spela digitala spel
   • Titta på film eller video
   • Lyssna på musik
   • Rita
   • Leka med leksaker
   • Inne på fritids
   • Ute på fritids
   • Göra läxor
   • Gosar med gosedjur
   • Motionerar/tränar/rör på dig
   • Fritidsaktivitet
   • Hjälper till hemma
2

Vad får dig att må bra?

Läs texten och samtala om frågorna

För att må bra behöver vi använda vår hjärna och kropp till olika aktiviteter. Vi behöver tänka, vila, sova och röra på oss. Barn i lågstadiet behöver sova ungefär 10 timmar varje natt.

 • Vid vilken tid brukar du gå och lägga dig?
 • Vad gör du oftast innan du går och lägger dig?
 • Brukar du använda någon digital teknik innan du ska somna?

Världshälsoorganisationen (WHO) är FN:s organisation för hälsofrågor. Den rekommenderar att barn ska röra sig minst 60 minuter per dag för att må bra. Det betyder att du och dina kompisar mår bra av cykla, springa, hoppa eller idrotta minst en timme om dagen. Förr gjorde nästan alla barn det. Idag är det många barn som inte gör det.

 • Vad tror du det kan bero på?

En del menar att barn rör sig mindre nu än förr eftersom barn spelar spel, tittar på film eller använder Tiktok, Instagram eller Youtube i stället för att röra på sig.

 • Hur lång tid brukar du sitta still framför en skärm varje dag?

Det finns digital teknik som gör det enklare och roligare att röra på sig. När spelet Pokémon Go kom, var det till exempel många som började att promenera både oftare och längre än tidigare.

 • Kan du komma på andra exempel på digital teknik som gör det lättare eller roligare att röra på sig?
3

Sammanfatta

Rita en teckning eller skriv en berättelse om en familj som en lördag morgon upptäcker att varken el, internet eller deras mobiltelefoner fungerar.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att uppmärksamma eleverna på hur ofta och till vad de använder digital teknik i vardagen. Genom att lyfta digital teknik i samband med samtal om grundläggande mänskliga behov som att äta, sova, motionera och känna samhörighet får eleverna möjlighet att reflektera kring hur digitaliseringen har påverkat individen.

Förberedelse

Gå igenom orden: dygn, vardag och helg med eleverna. Förklara vad ett diagram är och varför man använder det.

Genomförande

Gör lektionen tillsammans.

Se läroplanskoppling

Teknik
Teknik, samhälle, människa och miljö
Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Tekniska lösningar
Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Samhällsorienterande ämnen
Att leva tillsammans
Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet
Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Yrken och verksamheter i närområdet.

Att undersöka verkligheten
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  En vanlig vardag
 • Lektionsdel 2
  Vad får dig att må bra?
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-