.FILE
Yttrandefrihet på internet | åk 7-9

Granska bilden vi ger av oss själva på nätet

Lektionen handlar om att kritiskt granska bilden människor ger av sig själva på nätet.

1

Är vi vad vi delar?

Du ska göra en mindmap över vem du är på internet. Använd frågorna som stöd och var så ärlig du kan; du behöver inte visa din mindmap om du inte vill.

Utgå från de plattformar som du använder där du inte är anonym. Välj några exempel som du tycker är typiska för dig – bilder eller filmer du har lagt ut, inlägg du har skrivit, saker du har delat och kommentarer du har skrivit. Beskriv några av dina vanligaste nätaktiviteter och reflektera över vilken bild du ger av dig själv till andra.

 1. Vilka plattformar syns du på? Ge några exempel och berätta vad du gör där.
 2. Har du något intresse som syns mycket där? Vad? Hur märks det?
 3. Vad handlar dina inlägg om? Ge några exempel och kommentera dem.
 4. Hur uttrycker du dig om du skriver något? Ironiskt? Trevligt? Retsamt? Poetiskt? Slarvigt? Använder du förkortningar och symboler? Ge exempel och beskriv.
 5. Kommenterar du andras inlägg och material? I så fall hur?
 6. Vad är typiskt för det du delar till andra – bilder, filmer, musik, inlägg och så vidare? Hur kommenterar du det?
 7. Vad föreställer de bilder och filmer du lägger upp? Vad förmedlar de? Ge några exempel. Vilken uppfattning får man av dig som person utifrån dina bilder?
 8. Tycker du att något du gör eller delar på nätet skiljer sig från vad du ser att andra jämnåriga gör?
 9. Vilken uppfattning skulle någon som inte känner dig (exempelvis en framtida arbetsgivare som googlat dig) få av dig tror du?
2

Kartlägg en kändis på nätet

Arbeta tillsammans med en kompis och kartlägg en valfri kändis eller officiell persons aktiviteter på internet i en mindmap. Granska deras officiella sidor och kanaler på internet (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest och så vidare). Gör en mindmap av den bild ni får av kändisen. Använd frågorna som stöd.

Välj en av kändisarna i listan eller välj någon själva.

 • Kronprinsessan Viktoria
 • någon svensk partiledare
 • Linnea Claesson
 • Anna Suvanna Davidsson
 • Stina Wollter
 • Mathew Fraser
 • Jockiboi
 • Zlatan
 • Jonna
 • Donald Trump
 • Billie Eilish
 • Pewdiepie
 • Therese Lindgren
 • Emma Watson
 • Justin Bieber
 • Drake
 1. På vilka plattformar syns kändisen? Ge några exempel och berätta vad han/hon gör där.
 2. Är det något intresse som dominerar deras nätnärvaro? Vad? Hur märks det?
 3. Vad handlar inläggen om? Ge några exempel och kommentera dem.
 4. Hur uttrycker sig kändisen när den skriver om något? Ironiskt? Trevligt? Retsamt? Poetiskt? Slarvigt? Med vilka förkortningar och symboler? Ge exempel och beskriv.
 5. Kommenterar kändisen andras inlägg och material?
 6. Vad är typiskt för det som kändisen delar – bilder, filmer, musik, inlägg och så vidare? Hur kommenterar kändisen det?
 7. Vad föreställer de bilder och filmer som kändisen lägger upp? Vad förmedlar de? Ge några exempel. Vilken uppfattning får man av personen utifrån bilderna?
 8. Tror du att kändisen uppdaterar sina sociala plattformar själv? Motivera ditt ställningstagande med hjälp av exempel.
3

Sammanfatta

Reflektera tillsammans kring frågorna.

 1. Vad är personerna ni har undersökt på nätet kända för? Kan ni se någon skillnad i nätnärvaro mellan olika kändisskap?
 2. Vilken bild ger kändisar av sig själva på nätet?
 3. Ibland hör man uttrycken "en sann bild av sig själv" och "hela bilden av sig själv". Diskutera vad det innebär.
 4. Ger kändisar en tillförlitlig och/eller hel bild av sig själva? Förklara hur du tänker och ge gärna exempel.
 5. Kan man veta om den bild som människor ger av sig själva i sociala medier är tillförlitlig och/eller hel? Spelar det någon roll?
 6. Hur kan du påverka den bild som andra får av dig på nätet?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få syn på hur bilden av en person påverkas av vad och hur hen delar och agerar på internet.

Förberedelser

Du bör som lärare ha gjort den första delen av lektionen själv innan du gör den med dina elever. Granska den bild som du ger av dig själv på nätet. Vad berättar du om? Dina hobbies, ditt arbete, din familj eller är det något annat? Kom ihåg att under hela lektionen värna elevernas rätt att inte berätta om sina aktiviteter på internet och att värna den personliga integriteten.

I två av övningarna ska eleverna göra en mindmap. Det finns flera kostnadsfria online-tjänster för att skapa mindmaps, vi kan till exempel rekommendera MindMup.

Genomförande

Lektionen består av följande delar:

 • En individuell kartläggning och reflektion kring den bild eleverna ger av sig själva på sociala plattformar.
 • En gemensam kartläggning av den bild en kändis ger av sig själv på nätet.
 • En avslutande reflektion om hur vi styr bilden av oss själva och hur vi vill att andra ska uppfatta oss, genom att välja vad vi delar och gör på sociala plattformar.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Är vi vad vi delar?
 • Lektionsdel 2
  Kartlägg en kändis på nätet
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen