.FILE 2G 3G 4G 5G
Yttrandefrihet på internet | åk 7-9

Granska bilden vi ger av oss själva på nätet

Lektionen handlar om att kritiskt granska bilden människor ger av sig själva på nätet.

Är vi vad vi delar?

Du ska göra en mindmap över vem du är på internet. Använd frågorna som stöd och var så ärlig du kan; du behöver inte visa din mindmap om du inte vill.

Utgå från de plattformar som du använder där du inte är anonym. Välj några exempel som du tycker är typiska för dig – bilder eller filmer du har lagt ut, inlägg du har skrivit, saker du har delat och kommentarer du har skrivit. Beskriv några av dina vanligaste nätaktiviteter och reflektera över vilken bild du ger av dig själv till andra.

 1. Vilka plattformar syns du på? Ge några exempel och berätta vad du gör där.
 2. Har du något intresse som syns mycket där? Vad? Hur märks det?
 3. Vad handlar dina inlägg om? Ge några exempel och kommentera dem.
 4. Hur uttrycker du dig om du skriver något? Ironiskt? Trevligt? Retsamt? Poetiskt? Slarvigt? Använder du förkortningar och symboler? Ge exempel och beskriv.
 5. Kommenterar du andras inlägg och material? I så fall hur?
 6. Vad är typiskt för det du delar till andra – bilder, filmer, musik, inlägg och så vidare? Hur kommenterar du det?
 7. Vad föreställer de bilder och filmer du lägger upp? Vad förmedlar de? Ge några exempel. Vilken uppfattning får man av dig som person utifrån dina bilder?
 8. Tycker du att något du gör eller delar på nätet skiljer sig från vad du ser att andra jämnåriga gör?
 9. Vilken uppfattning skulle någon som inte känner dig (exempelvis en framtida arbetsgivare som googlat dig) få av dig tror du?

Kartlägg en kändis på nätet

Arbeta tillsammans med en kompis och kartlägg en valfri kändis eller officiell persons aktiviteter på internet i en mindmap. Granska deras officiella sidor och kanaler på internet (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest och så vidare). Gör en mindmap av den bild ni får av kändisen. Använd frågorna som stöd.

Välj en av kändisarna i listan eller välj någon själva.

 • Kronprinsessan Viktoria
 • någon svensk partiledare
 • Linnea Claesson
 • Anna Suvanna Davidsson
 • Stina Wollter
 • Mathew Fraser
 • Jockiboi
 • Zlatan
 • Jonna
 • Donald Trump
 • Billie Eilish
 • Pewdiepie
 • Therese Lindgren
 • Emma Watson
 • Justin Bieber
 • Drake
 1. På vilka plattformar syns kändisen? Ge några exempel och berätta vad han/hon gör där.
 2. Är det något intresse som dominerar deras nätnärvaro? Vad? Hur märks det?
 3. Vad handlar inläggen om? Ge några exempel och kommentera dem.
 4. Hur uttrycker sig kändisen när den skriver om något? Ironiskt? Trevligt? Retsamt? Poetiskt? Slarvigt? Med vilka förkortningar och symboler? Ge exempel och beskriv.
 5. Kommenterar kändisen andras inlägg och material?
 6. Vad är typiskt för det som kändisen delar – bilder, filmer, musik, inlägg och så vidare? Hur kommenterar kändisen det?
 7. Vad föreställer de bilder och filmer som kändisen lägger upp? Vad förmedlar de? Ge några exempel. Vilken uppfattning får man av personen utifrån bilderna?
 8. Tror du att kändisen uppdaterar sina sociala plattformar själv? Motivera ditt ställningstagande med hjälp av exempel.

Sammanfatta

Reflektera tillsammans kring frågorna.

 1. Vad är personerna ni har undersökt på nätet kända för? Kan ni se någon skillnad i nätnärvaro mellan olika kändisskap?
 2. Vilken bild ger kändisar av sig själva på nätet?
 3. Ibland hör man uttrycken "en sann bild av sig själv" och "hela bilden av sig själv". Diskutera vad det innebär.
 4. Ger kändisar en tillförlitlig och/eller hel bild av sig själva? Förklara hur du tänker och ge gärna exempel.
 5. Kan man veta om den bild som människor ger av sig själva i sociala medier är tillförlitlig och/eller hel? Spelar det någon roll?
 6. Hur kan du påverka den bild som andra får av dig på nätet?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få syn på hur bilden av en person påverkas av vad och hur hen delar och agerar på internet.

Förberedelser

Du bör som lärare ha gjort den första delen av lektionen själv innan du gör den med dina elever. Granska den bild som du ger av dig själv på nätet. Vad berättar du om? Dina hobbies, ditt arbete, din familj eller är det något annat? Kom ihåg att under hela lektionen värna elevernas rätt att inte berätta om sina aktiviteter på internet och att värna den personliga integriteten.

I två av övningarna ska eleverna göra en mindmap. Det finns flera kostnadsfria online-tjänster för att skapa mindmaps, vi kan till exempel rekommendera MindMup  .

Genomförande

Lektionen består av följande delar:

 • En individuell kartläggning och reflektion kring den bild eleverna ger av sig själva på sociala plattformar.
 • En gemensam kartläggning av den bild en kändis ger av sig själv på nätet.
 • En avslutande reflektion om hur vi styr bilden av oss själva och hur vi vill att andra ska uppfatta oss, genom att välja vad vi delar och gör på sociala plattformar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-