.FILE
Koll på livet på nätet | åk 4-6

Får du fotografera här?

Lektionen handlar om lagar och regler kring fotografering; om var man får och inte får fotografera.

1

Var får du fotografera?

När, var och hur skulle du vilja - eller inte vilja - bli fotograferad? Titta på bilderna. Reflektera och ta ställning till om det är okej att fotografera någon på de platserna.

 1. På skoltoaletten
 2. I en skolkorridor
 3. I ett omklädningsrum
 4. I skolmatsalen
 5. I en skolsal
2

Mer om regler och lagar om fotografering

Läs och svara på frågorna tillsammans.

Regler och lagar om fotografering

 1. Finns det regler kring fotografering på er skola? Om ja, vilka är reglerna?
 2. Känner ni till lagar och regler för hur man får fotografera andra? Är det okej att:
  • fotografera människor på gatan utan att de vet om det?
  • fotografera människor i deras hem utan att de vet om det?
  • fotograferna människor som badar och solar på en strand?
  • fotografera människor i ett omklädningsrum utan att de vet om det?
 3. Kränkande fotografering är ett brott. Ta reda på vad lagen säger om kränkande fotografering. Du kan läsa om lagstiftningen i tidningen "Kamera och Bild" i artikeln Kränkande fotografering - så undviker du att bli en kriminell fotograf.
3

Sammanfatta dina tankar i en text

Titta på bilden igen. Använd den som inspiration för att skriva en insändare, krönika eller nyhetsartikel om kränkande fotografering. Tips om de olika texttyperna hittar du här: insändare, nyhetsartikel eller krönika.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att synliggöra lagar och regler som finns gällande fotografering.

Förberedelser

Repetera dina kunskaper om kränkande fotografering. Lagen om kränkande fotografering handlar om att man inte får fotografera utan tillåtelse på vissa platser, exempelvis på en toalett eller i ett omklädningsrum. Det är också bra om du gått igenom skolans policy och regler när det kommer till fotografering. En aspekt av juridik som kan uppröra är att svaret på om något är olagligt eller inte många gånger är “det beror på”. Var därför beredd på att inte kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår.

Genomförande

Låt eleverna ta ställning till om, och i vilken situation, de skulle vilja bli fotograferade på följande platser.

 • skoltoaletten
 • omklädningsrummet
 • skolmatsalen
 • skolsalen

Sedan ska eleverna ta reda på vilka regler som finns på skolan kring fotografering, samt lite mer om lagstiftningen kring kränkande fotografering.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet bild årskurs 4-6

Bildframställning
- Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Bildanalys
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
- Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Var får du fotografera?
 • Lektionsdel 2
  Mer om regler och lagar om fotografering
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta dina tankar i en text

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-