Får du fotografera här?

Lektionen handlar om lagar och regler kring fotografering; om var man får och inte får fotografera.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att synliggöra lagar och regler som finns gällande fotografering.

Förberedelser

Repetera dina kunskaper om kränkande fotografering. Lagen om kränkande fotografering handlar om att man inte får fotografera utan tillåtelse på vissa platser, exempelvis på en toalett eller i ett omklädningsrum. Det är också bra om du gått igenom skolans policy och regler när det kommer till fotografering. En aspekt av juridik som kan uppröra är att svaret på om något är olagligt eller inte många gånger är “det beror på”. Var därför beredd på att inte kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår.

Genomförande

Låt eleverna ta ställning till om, och i vilken situation, de skulle vilja bli fotograferade på följande platser:

 • skoltoaletten
 • omklädningsrummet
 • skolmatsalen
 • skolsalen

Sedan ska eleverna ta reda på vilka regler som finns på skolan kring fotografering, samt lite mer om lagstiftningen kring kränkande fotografering.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Språkbruk

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet religionskunskap (årskurs 7-9)

Etik

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Var får du fotografera?

Instruktioner

Titta på bilderna och fundera på var man får fotografera.

Får du fotografera här?

När, var och hur skulle du vilja – eller inte vilja – bli fotograferad? Titta på bilderna. Reflektera och ta ställning till om det är okej att fotografera någon på de platserna.

 1. På skoltoaletten
 2. I en skolkorridor
 3. I ett omklädningsrum
 4. I skolmatsalen
 5. I en skolsal
2 Lektionsdel 2:

Mer om regler och lagar om fotografering

Instruktioner

Arbeta i par eller mindre grupp och ta tillsammans reda på svaren på frågorna.

Regler och lagar om fotografering

Läs och svara på frågorna tillsammans.

 • Finns det regler kring fotografering på er skola? Om ja, vilka är reglerna?
 • Känner ni till lagar och regler för hur man får fotografera andra? Är det okej att:
  • fotografera människor på gatan utan att de vet om det?
  • fotografera människor i deras hem utan att de vet om det?
  • fotograferna människor som badar och solar på en strand?
  • fotografera människor i ett omklädningsrum utan att de vet om det?
 • Kränkande fotografering är ett brott. Ta reda på vad lagen säger om kränkande fotografering. Du kan läsa om lagstiftningen i tidningen ”Kamera och Bild” i artikeln Kränkande fotografering – så undviker du att bli en kriminell fotograf.
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta dina tankar i en text

Instruktioner

Skriv en insändare, krönika eller nyhetsartikel om kränkande fotografering.

Kränkande fotografering

Titta på bilden och skriv en insändare, krönika eller nyhetsartikel om kränkande fotografering utifrån den.

4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om lagar och regler som finns för att skydda din integritet i lektionen Rätten att få vara privat på nätet.