.FILE
Koll på livet på nätet | åk 4-6

Får du fotografera här?

Lektionen handlar om lagar och regler kring fotografering; om var man får och inte får fotografera.

1

Var får du fotografera?

När, var och hur skulle du vilja - eller inte vilja - bli fotograferad? Titta på bilderna. Reflektera och ta ställning till om det är okej att fotografera någon på de platserna.

 1. På skoltoaletten
 2. I en skolkorridor
 3. I ett omklädningsrum
 4. I skolmatsalen
 5. I en skolsal
2

Mer om regler och lagar om fotografering

Läs och svara på frågorna tillsammans.

Regler och lagar om fotografering

 1. Finns det regler kring fotografering på er skola? Om ja, vilka är reglerna?
 2. Känner ni till lagar och regler för hur man får fotografera andra? Är det okej att:
  • fotografera människor på gatan utan att de vet om det?
  • fotografera människor i deras hem utan att de vet om det?
  • fotograferna människor som badar och solar på en strand?
  • fotografera människor i ett omklädningsrum utan att de vet om det?
 3. Kränkande fotografering är ett brott. Ta reda på vad lagen säger om kränkande fotografering. Du kan läsa om lagstiftningen i tidningen "Kamera och Bild" i artikeln Kränkande fotografering - så undviker du att bli en kriminell fotograf.
3

Sammanfatta dina tankar i en text

Titta på bilden igen. använd den som inspiration för att skriva en insändare, krönika eller nyhetsartikel om kränkande fotografering. Tips om de olika texttyperna hittar du här: insändare, nyhetsartikel eller krönika.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att synliggöra lagar och regler som finns gällande fotografering.

Förberedelser

Repetera dina kunskaper om kränkande fotografering. Lagen om kränkande fotografering handlar om att man inte får fotografera utan tillåtelse på vissa platser, exempelvis på en toalett eller i ett omklädningsrum. Det är också bra om du gått igenom skolans policy och regler när det kommer till fotografering. En aspekt av juridik som kan uppröra är att svaret på om något är olagligt eller inte många gånger är “det beror på”. Var därför beredd på att inte kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår.

Genomförande

Låt eleverna ta ställning till om, och i vilken situation, de skulle vilja bli fotograferade på följande platser.

 • skoltoaletten
 • omklädningsrummet
 • skolmatsalen
 • skolsalen

Sedan ska eleverna ta reda på vilka regler som finns på skolan kring fotografering, samt lite mer om lagstiftningen kring kränkande fotografering.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Språkbruk

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Var får du fotografera?
 • Lektionsdel 2
  Mer om regler och lagar om fotografering
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta dina tankar i en text

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen