.FILE 2G 3G 4G 5G
Fågel i bur
Börja förstå källkritik | åk F-3

Värdera källor: Är fågeln farlig?

En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

Titta på bilden

Arbeta i par. Titta på bilden och svara på frågorna.

Vad ser du på bilden?

Titta på bilden tillsammans med en kompis och prata om vad ni ser. Svara på frågorna – ni kan ha olika svar.

Ett barn håller ett förstoringsglas mot en mobilskärm där det står att en fågel är farlig. Samma fågel beskrivs som ovanlig och skydd i två andra källor.

 • Vad föreställer bilden? Beskriv den.
 • Hur många fåglar ser du?
 • Är det samma fågel som syns på alla platser? Förklara hur du tänker.
 • Vad får du reda på om fågeln när du tittar på bilden?
 • Om du ska välja en fågel att presentera som den riktiga fågeln, vilken fågel skulle du välja då? Förklara hur du tänker.
 • Varför tror du att personen på bilden har ett förstoringsglas? Vad använder man det till?
 • Om personen på bilden ska berätta för sin kompis om fågeln vad tycker ni att hen ska berätta då?
 • Personen på bilden läser och tittar på flera olika källor om fåglar. Hur skulle du göra om du skulle ta reda på mer om en särskild fågelart?

Sammanfatta

Sammanfatta vad ni har pratat om.

Ge era bästa tips på vad man ska tänka på när man hämtar information från olika källor.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt introducera digital källkritik.

Förberedelser

Det kan vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att använda orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Genomförande

Eleverna börjar med att arbeta i par. De ska titta på bilden i lektionsdel 1 och besvara frågorna till den. Som avslutning på lektionen kan ni gemensamt sammanfatta elevernas bästa tips för hur man ska granska källor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-