.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration dator hacka
Koll på regler på nätet | åk 4-6

Reflektera kring risker och rädslor på nätet

Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring rädslor på nätet.

Lyssna på radioprogrammet om nätsäkerhet

Lyssna på avsnittet "Säkerhet" i radioprogrammet "Programmera mera" från UR. Lös uppgifterna.

 • Skriv ner tre av de faror eller rädslor som barnen och de vuxna i programmet nämner. Jämför med två kompisar.
 • Diskutera i helklass om ni tycker att det är någon skillnad mellan det barn är oroliga för på nätet och det som vuxna är oroliga för.
 • Karin Nygårds ringer och pratar med en hackare. Vad var det som fick honom att sluta med olaglig hacking?
 • Idag finns det företag som anställer hackare. Det finns till och med en utbildning där man får lära sig att bli en etisk hackare. Vad tror ni att en sådan hackare arbetar med? Ge exempel!
 • Är du orolig eller rädd för något som har med din närvaro på nätet att göra? Skriv ner det som ett påstående på en lapp och lämna den anonymt till din lärare. Exempel: Jag är rädd för att ….. när jag …… på nätet. Jag är orolig för att någon ska….

4-hörnsövning om faror och rädslor på nätet

Gör en 4-hörnsövning och ta ställning till påståenden om det som händer på nätet. Följ instruktionen.

 • Välj en person som läser ett påstående i taget från listan.
 • Du väljer att ställa dig i det hörn av rummet som passar bäst för hur du tänker.
 • Gå till hörnet för Ja, Nej, Osäker och Vill inte svara.
 • När alla har valt hörn och ni har pratat om påståendet läser ni nästa.
 • Om du vill berätta hur du tänker – gör det, men det går lika bra att göra övningen tyst eller bara lyssna på vad andra säger.

Här finns förslag på påståenden.

 1. Jag vet vad grooming är.
 2. Jag vet vad nätfiske är.
 3. Jag har fått frågor om sex eller nakenbilder när jag har varit online.
 4. Jag är aldrig rädd eller orolig för något när jag är ute på nätet.
 5. Mina föräldrar tror att det händer farliga saker på nätet hela tiden.
 6. Jag har klickat på länkar som jag inte vet var de kommer ifrån.
 7. Om jag hittar ett usb-minne kollar jag vad det är på det.
 8. Om jag får ett kedjebrev i sociala medier skickar jag det vidare.
 9. Om jag får ett kedjebrev i sociala medier visar jag det för någon vuxen.
 10. Jag vet att en del som jag läser och ser på nätet är påhittat eller på skoj, men jag delar det ändå.
 11. Det är roligt att luras.
 12. Jag har skrivit taskiga saker till sådana jag känner på nätet.
 13. Jag har skrivit taskiga saker till okända personer på nätet.
 14. Jag har av misstag hamnat på sidor med olämpligt innehåll.

Sammanfatta

Samtala tillsammans om innehållet i lektionen.

 • Kände ni igen det ni hörde i programmet och pratade om i 4-hörnsövningen?
 • I vilka sammanhang brukar ni prata om frågor som handlar om risker och rädslor på nätet? I skolan? Hemma? Med kompisar?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att sätta ord på sina tankar om risker och rädslor förknippade med internet och vår digitala vardag.

Förberedelser

Lyssna på avsnittet "Säkerhet" i UR:s radioprogram "Programmera mera"  . Läs igenom frågorna kopplade till avsnittet. En av uppgifterna eleverna får är att anonymt skriva ner någon oro eller rädsla de har. Meningen är att du som lärare ska kunna använda det de skriver i en 4-hörnsövning. Om det inte finns tid att förbereda det kan du istället använda förslagen i lektionsdel 2. Men glöm då inte att fånga upp det eleverna har skrivit vid ett senare tillfälle.

Genomförande

Lyssna på programmet och låt eleverna arbeta med uppgifterna. Samla in elevernas anonyma lappar och använd dem i 4-hörnsövningen. Gör 4-hörnsövningen. Avsluta lektionen med att be eleverna skriva ner två tankar som de tar med sig från lektionen. Ett alternativ till 4-hörnsövningen är att skapa en Kahoot   eller använda Mentimeter  och låta eleverna svara med hjälp av sina mobiler.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-