.FILE
Fatta fria källor och fejkade sidor | åk 7-9

Vad skyddar upphovsrätten?

Lektionen handlar om upphovsrätt; om rättigheter och skyldigheter kopplade till bildanvändning på internet.

1

Läs artikel om upphovsrätt

Läs artikeln "Lär dig mer om upphovsrätt" och svara på frågorna.

 1. Vad är en upphovsman?
 2. Vilka rättigheter har en upphovsman till det som han/hon skapar?
 3. Vad innebär det att publicera något man skapat på webben?
 4. Hur får man använda bilder på Google?
2

Samtala om bilden

Titta på bilden och besvara frågorna.

 1. Vad föreställer bilden? Beskriv den.
 2. Vad målar konstnären?
 3. Bilden kan sägas vara en "parafras" av Edward Munchs bild Skriet. Ta reda på vad en parafras är. Argumentera för att bilden är en parafras på Skriet.
 4. Bilden kan också sägas innehålla en pastisch på Piet Mondrians abstrakta stil. Ta reda på vad en pastisch är. Argumentera för att bilden är en pastisch.
 5. Ta reda på mer om Edward Munchs bild "Skriet".
 6. Ta reda mer på Piet Mondrians konstnärskap.
 7. Gör en egen parafras eller en pastisch av Munchs bild.
3

Upphovsrätt - vad krävs?

Fundera och resonera med hjälpa av frågorna.

 1. Vem är upphovsman i bilden ovan?
 2. Vilket är verket i bilden?
 3. Skyddas verket i bilden av upphovsrätten?
 4. Vad är verkshöjd? Läs om begreppet på PRV:s (Patent - och registreringsverket) webbplats.
 5. Vad skyddar upphovsrätten?
4

Sammanfatta

Sammanfatta vad du kan om upphovsrätt.

 1. Hur får du sprida andras verk på nätet?
 2. Vem eller vad skyddas av upphovsrätten?
 3. Hur länge gäller upphovsrätten?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt få eleverna att själva reflektera över vad det innebär att vara skapare av ett verk och de rättigheter man får i och med det.

Förberedelser

När ni ska arbeta med att analysera bilden i lektionsdel 1 kan det vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden modell, verk, upphovsman, verkshöjd, skapare, kreatör, målare. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Dela in eleverna i par. Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Genomförande

Hela lektionen utgår från bilden i lektionsdel 1. Först arbetar eleverna i par och därefter sammanfattar ni i helklass det paren kommit fram till.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildframställning

 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Läs artikel om upphovsrätt
 • Lektionsdel 2
  Samtala om bilden
 • Lektionsdel 3
  Upphovsrätt - vad krävs?
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen