.FILE
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - skapa instruktioner | 2 av 6

Lektionen handlar om att göra en instruktion.

1

Gör en instruktion

Arbeta på egen hand med arbetsbladet. Använd pilar för att göra instruktioner som får robothunden att hitta till benet.

Du kan ladda ner arbetsbladet här.

 

2

Det här är en algoritm

Läs texten om regler för en algoritm högt tillsammans.

Regler för en algoritm

En algoritm måste vara:

 • Exakt - datorn förstår inte om du stavar fel eller skriver på ett ungefär.
 • Fullständig - datorn kan inte gissa sig till det du har glömt eller struntat i att skriva.
 • I rätt ordning - datorn utför saker i den ordning de står, så det är viktigt att ordningen blir rätt.
3

Skriv en algoritm

Skriv en algoritm

 

Om du ska skriva en algoritm för att få "Olle" att hämta en penna. Då skriver du kanske så här:

 • res dig upp
 • ta ett steg åt vänster
 • gå två steg framåt

Om du glömmer något eller ger instruktionen i fel ordning fungerar den inte och uppgiften blir inte utförd.

 1. Skriv en algoritm för något av följande:
  • rita en blomma på tavlan
  • ställ upp stolen på bänken
  • kasta pappret i papperskorgen
  • lägg dina skolböcker i skolväskan
 2. Testa din algoritm - fungerade den?

 

Nästa lektion

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge en förståelse hur entydiga instruktioner kan skapas, hur man följer dem för att kunna programmera.

Genomförande

Lektionen är en introduktion till programmering. Introducera begreppen programmering, algoritm och datalogiskt tänkande. Visa på tavlan hur det fungerar med pilar och väderstreck för att gå åt olika håll. När du är säker på att alla har förstått går du vidare och börjar arbeta med pappersmaterialet där eleverna ska klippa ut pilar och limma i rätt ordning. Avsluta med att sammanfatta och repetera de nya begreppen. Pröva gärna att befästa begreppen med strukturen "Fråga, fråga, byt" för kooperativt lärande.

Förberedelser

Ta med papper, pennor eller kritor så att eleverna kan rita.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 1-3)

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Gör en instruktion
 • Lektionsdel 2
  Det här är en algoritm
 • Lektionsdel 3
  Skriv en algoritm

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen