.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration mobilanvändare och grupp av användare
Lag och rätt på nätet | åk 7-9

Nätmobbning är ett brott

Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet.

Trakasserad på internet

Lyssna på inslaget från P4 (från 2012) om 15-åriga Fanndis som blir mobbad och hotad i skolan och på nätet. Artikeln om Fanndis P4. Svara på frågorna.

 • Vad gör mobbarna mot Fanndis? Ge några exempel.
 • Hur agerar Fanndis lärare? Finns det något annat läraren kunde ha gjort – vad i så fall?
 • Vad säger lagen om mobbning?
 • I filmen talar man om förtal. Vad är det?
 • Vad tyckte Fanndis själv var jobbigast?
 • Vad fick de som mobbade Fanndis för straff? Vad anser du om det?
 • Gjorde Fanndis rätt som polisanmälde? När skulle du själv välja att polisanmäla någon som var elak mot dig?
 • Hur tycker du att vuxna och elever bör jobba för att förebygga och utreda mobbning mot elever?

Läs artikel om ändrad lagstiftning

Läs artikeln från Aftonbladet den 25 december 2017. Svara på frågorna.

 1. Vilka straff dömdes de två åtalade flickorna i Instagram-målet till?
 2. Vad var det som gjorde att domen mot flickorna så pass hård?
 3. På vilket sätt ändrades lagstiftningen efter Instagram-målet?
 4. Artikeln är skriven 2017 och Instagram-målet skedde 2013. Varför har det tagit så lång tid att ändra lagstiftningen tror du?
 5. Känner du till några andra lagar som har förändrats i och med brott kopplade till internet?
 6. Vad heter den nya lagen som artikeln handlar om? Ta reda på mer om den!

Om du själv råkar ut för något

Läs tipsen om vad du ska tänka på om du själv råkar ut för hat eller kränkning på nätet.

 • Dokumentera! Gör en skärmdump, spara bilderna eller sms:et. Konkreta bevis gör det lättare att ställa de skyldiga till svars.
 • Tala med någon vuxen – dina föräldrar och/eller lärare eller någon annan du har förtroende för.
 • Om kränkningarna spridits – be om hjälp att få bort dem från nätet.
 • Anmäl eller rapportera kränkande innehåll som skräppost eller olämpligt innehåll.
 • Blockera de användare och konton som hatar, hotar eller kränker.
 • Polisanmäl - du behöver inte själv vara utsatt för att anmäla.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att prata om mobbning på nätet samt synliggöra de lagar, regler och normer som finns på nätet.

Förberedelser

I arbetet med nätmobbning är det bra att utgå från den likabehandlingsplan som finns i skolan. Inför den här lektionen är det viktigt att du som lärare har förberett dig så att du är säker på hur er skola arbetar med att förebygga mobbning. Du bör kunna ge exempel på skolans arbete med att förebygga mobbning utifrån er plan mot kränkande behandling.

Genomförande

Lektionen innehåller en film från UR som visar ett autentiskt rättsfall där en 15-åring utsattes för trakasserier på internet. Låt gärna eleverna besvara frågorna enskilt eller i mindre grupper först och ha sedan ett sammanfattande samtal i helklass för att fånga upp elevernas funderingar och reflektioner. I den andra den av lektionen får eleverna läsa en artikel från 2017 som handlar om lagen olaga integritetsintrång som delvis kom till som en följd av Instagram-målet. Det har gått många år sedan fallet var aktuellt, avsluta med att diskutera om, och i så fall vad, som har förändrats sedan dess i hur vi förhåller oss till internet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildanalys
- Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
- Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
- Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
- Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-