.FILE 2G 3G 4G 5G
skärm med pixlad dator och äpple
Skola överallt | åk 7-9

Skola överallt – digital ergonomi

Lektionen handlar om att ha en god digital och fysisk arbetsmiljö när man arbetar hemma.

Arbetsplats hemma

Ibland måste man arbeta hemma, men då är det viktigt att ha tillgång till en bra arbetsmiljö. Här är en lista på en del av det som krävs för att man ska kunna arbeta hemma på ett säkert och bra sätt. Har du tillgång till allt på listan?

 • internet
 • dator eller lärplatta
 • en arbetsplats där du inte stör andra
 • en arbetsplats där du inte blir störd av andra
 • inloggningar till de digitala plattformar eller verktyg du behöver
 • kunskap om hur du ska använda olika digitala verktyg och system
 • digitala kanaler där du kan ha kontakt med dina klasskamrater och lärare
 • en arbetsplats där du kan sitta en längre stund utan att bli trött i kroppen
 • bra ljussättning (slippa speglingar i skärmen, möjlighet att dra för gardiner osv)

Har du svarat ja på alla punkter har du antagligen en arbetsmiljö som gör att du kan arbeta bra på distans. Diskutera i klassen hur man kan lösa det om man saknar något på listan.

Ett ganska vanligt skrivbord

Titta på bilderna av arbetsplatsen som Aron 16 år ofta använder när han pluggar hemma. Aron trivs med sin arbetsplats; och det är det viktigaste för att kunna koncentrera sig. Fundera på hur din arbetsplats hemma ser ut.

Pojke vid dator arbetar med skola hemma
En pojke sitter vid ett skrivbord och skriver på en laptop.
ung man vid skrivbord
Vy över ett belamrat skrivbord.
 1. Var sitter du helst när du ska göra skolarbete någon annanstans än i klassrummet? Varför sitter, ligger eller står du just där?
 2. Skiljer sig Arons arbetsplats från den plats där du brukar plugga hemma? Beskriv!
 3. Finns det något du tror att Aron skulle vilja ändra på vid sin arbetsplats? Förklara hur du tänker.
 4. Vilka råd tror du att en vuxen skulle ge till Aron om hans arbetsplats. Skiljer sig vuxnas bild av vad som är en bra arbetsplats från hur du och dina kompisars ser på det?
 5. Det är inte alla som trivs bäst vid ett skrivbord. Vilka för- respektive nackdelar finns det med att plugga vid de här platserna hemma?
 • i soffan
 • i badkaret
 • på golvet
 • vid köksbordet
 • framför tv:n
 • i sängen

Hur sitter du?

Hur sitter du?

Många som arbetar hemma använder en laptop, lärplatta eller telefon när de arbetar. Sätt dig där du brukar sitta när du arbetar digitalt hemma. Be en kompis eller någon vuxen fotografera dig. Följ instruktionerna.

 • Titta på fotot av hur du sitter. Är det något du skulle behöva ändra på i din sittställning?
 • Har du någon gång fått ont när du har suttit och pluggat? Vad tror du i så fall det berodde på?
 • Titta på videon Healthy use of laptops at home.

 • Titta på bilden av hur du sitter igen. Finns något du enkelt skulle kunna förändra med hjälp av tipsen i klippet du nyss såg?
 • Var i kroppen är det störst risk att få ont om man sitter fel under en längre tid?

Fler yngre får ont i rygg och nacke

Fler barn och ungdomar har ont i rygg och nacke nu för tiden än tidigare. Men vad beror det på? Läs de två artiklarna och lyssna på radio-inslagen.

Vilka olika förklaringar ges i artiklarna och inslagen till att barn och unga har ont i rygg och nacke?

 • Ge råd till dig själv eller dina kompisar om vad man bör tänka på för att undvika att få ont i rygg och nacke. Skriv råden antingen i ett brev, i en insändare eller som en statusuppdatering i social media.
 • På Youtube finns hur många knasiga, knäppa, smarta, roliga och riktigt bra klipp som helst med rörelser som är bra att pausa med. Gör en lista med klassens favoriter med korta rörelseklipp (max 5 minuter långa).
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att ge kunskap om hur man får en så god arbetsmiljö som möjligt vid ett digitalt arbetssätt.

Förberedelse

Samhällets digitaliseringen  leder till att arbetsplatser och skolor förändrar sina arbetssätt.  Arbetsytor och arbetssätt görs mer flexibla och distansarbete blir vanligare. Lektionen handlar om hur det påverkar oss och hur ser vi till att kroppen och hjärnan mår bra när arbetet sker hemma eller på distans. Läs gärna artiklarna som handlar om olika aspekter av distansarbete.

I del 1 jämför eleverna en bild av en tonåring hemarbetsplats med sin egen arbetsplats i hemmet. I lektionsdel 2 ska eleverna fotografera sig själva i hemmiljö. Var uppmärksam på att det kan finnas elever som inte vill dela med sig av varken beskrivningar eller foton från det egna hemmet. Finns det minsta tvekan är det bättre att hoppa över de delarna av lektionen.

Genomförande

Följ arbetsgången.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor,

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)
Samhällsresurser och fördelning
- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Idrott och hälsa

Syfte
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 7-9)

Hälsa och levnadsvanor
- Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
- Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.
- Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.
- Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.
- Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-