.FILE
Figurer som pratar med pratbubblor
Koll på vad internet förändrat | åk 4-6

Prata om internet

Lektionen handlar om att prata och debattera om internet.

1

Beskriv nöjet med internet

Läs texten

Förklara varför det är kul att ha internet

Tänk dig att en äldre kvinnlig släkting ber dig berätta litet om nätet och vad man gör där. Din släkting är 95 år gammal och gillar krukväxter, kortspel, matlagning och att bläddra i fotoalbum med familjebilder. Hon kan väldigt lite om internet, faktiskt nästan ingenting, så det gäller att du verkligen försöker förklara för henne på ett så bra sätt som möjligt. Berätta för henne genom att utgå från punkterna och skriva ett brev. Lägg gärna till annat som du tror att hon kan ha nytta av att veta.

 • Förklara för din släkting vad internet är, så att hon förstår.
 • Berätta om de tre vanligaste platserna som du besöker på internet. Vad gör du där? Ge några exempel och förklara.
 • Din släkting vill också veta varför så många gillar att vara där – förklara för henne vad du som ung får ut av internet.
 • Berätta om några uttryck som du och dina kompisar använder när ni skriver till era kompisar på mobilen eller på nätet. (Din äldre släkting känner bara till ”LOL”, vilka andra bör hon känna till?
 • Din släkting blir väldigt sugen på att testa internet. Vad tycker du hon ska börja med? Något speciellt spel, någon sajt eller aktivitet du kan tipsa om – du vet ju vad hon gillar! Beskriv för henne vad hon kan göra, varför du rekommenderar det och ge henne några kloka råd om vad hon ska tänka på.
2

Förklara nyttan med internet

Läs texten.

Att ha nytta av internet

Din äldre släkting kom  igång med att använda internet efter att hon hade fått ditt brev. Hon har har numera en dator eller platta som hon använder till nöjen, spel och för att hålla kontakt med dig och andra släktingar. Nyligen skaffade hon sig också tillgång till mail. Men när hon skulle försöka att handla via nätet gick det inte så bra eftersom hon inte kunde legitimera sig digitalt. Du behöver berätta för henne om några av de tjänster hon borde ha för att kunna använda internet till praktiska och "nyttiga" saker också. Berätta för henne genom att utgå från punkterna och skriva ett mail. Lägg gärna till annat som du tror att hon kan ha nytta av att veta.

 • Berätta för din släkting vad bank-id är och hur man använder det för att legitimera sig på internet.
 • Berätta om tre vanliga samhällstjänster som finns på nätet som du tror hon skulle ha nytta av att kunna använda. Varför är de bra att ha? Ge några exempel och förklara.
 • Din släkting vill veta vart hon som äldre kan vända sig för att få hjälp med olika tjänster och samhällsservice på nätet. Har du några tips och förslag?
 • Eftersom du har hört att äldre oftare än andra råkar ut för bedragare på nätet vill du ge din släkting lite tips och råd. Berätta vad hon behöver tänka på för att inte bli lurad eller utsatt för stöld.
3

Debattera

Skriv en argumenterande text eller genomför en debatt.

Projekt "Äldre och internet"

Din släkting har blivit en van internetanvändare. På nätet har hon kommit i kontakt med en projektgrupp i kommunen där hon bor. Den heter Äldre och internet. Projektgruppen arbetar för att få kommunens politiker att satsa mer resurser på att hjälpa äldre att använda internet. Många tycker att det är en bra idé. Andra tycker det är något som är helt onödigt att lägga pengar på.

Du tycker det är dags att debattera den frågan. Bestäm vilken sida du står på och välj att skriva en argumenterande text, en insändare eller att genomföra en muntlig debatt. Använd dig gärna av de olika källorna i listan när du ska hitta dina argument.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera kring vad internet är för dem och vad det kan vara för andra. Elever får också öva på att argumentera för en ståndpunkt, förstå andras åsikter/värderingar samt kritiskt tänkande.

Förberedelser

Ta eventuellt del av innehållet i de källor eleverna får tips om i lektionsdel 3.

Genomförande

Följ arbetsgången.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, nätverk för datakommunikation.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar.
 • Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Beskriv nöjet med internet
 • Lektionsdel 2
  Förklara nyttan med internet
 • Lektionsdel 3
  Debattera

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen