Hur fungerar internet?

Lektionen handlar om att förstå tekniska system; hur internet fungerar och används.

Lektionsförfattare: Jörgen Löwenfeldt

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för hur internet fungerar och används.

Förberedelser

Förbered dig genom läsa igenom Internetstiftelsens Internetguide ”Internet så funkar det!. Fundera kring hur du själv använder internet i din vardag. Vilka saker är uppkopplade i din vardag och hur internet är en del av ditt arbete och din vardag.

Genomförande

Ge eleverna en kort introduktion till sakernas internet. Låt dem sedan läsa Internetguiden ”Internet – så funkar det!” eller lyssna på uppläsningen av den som finns i lektionsdel tre. Eleverna bearbetar informationen genom att göra en mindmap utifrån ett antal frågor om internet. Det finns flera bra mindmap-verktyg online. Vi kan till exempel rekommendera www.mindmup.com.

Lektionen avslutas med att alla elever väljer en av tre frågor att ställa till dig som lärare. Tanken bakom det är att de svar du ger bidrar till att repetera det innehåll som är centralt. När samtliga elever har ställt sin fråga och hört några olika varianter av svar så har de fått lika många olika förklaringar till hur internet fungerar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, nätverk för datakommunikation

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är uppkopplat?

Instruktioner

Besvara först frågorna på egen hand innan du jämför dina förslag med en kompis. Sammanfatta sedan klassens svar gemensamt.

 1. Vad i samhället är uppkopplat mot internet?
 2. Vad har vi omkring oss och använder som inte fungerar utan internet?
 3. Vad av det du gör en vanlig vecka kräver internet för att du ska kunna göra det? Ge några exempel!
2 Lektionsdel 2:

Hur fungerar internet?

Instruktioner

Arbeta i par eller tre och tre. Läs Internetguiden ”Internet – så funkar det!” eller titta på klippet.

3 Lektionsdel 3:

Förklara hur internet fungerar

Instruktioner

Förklara kort hur internet fungerar med stöd av frågorna. Gör en mindmap som du skulle kunna använda för att förklara för barnen i en förskoleklass att förstå mer om internet.

 • Vad är uppkopplat på internet?
 • Vilken information kan man skicka över internet?
 • Vad kan man göra på internet?
 • Hur hittar datorerna på internet?
4 Lektionsdel 4:

Sammanfatta

Instruktioner

Välj en av frågorna och ställ den till din lärare och minst tre av dina klasskamrater. Lyssna på deras svar.

 • Vad är internet?
 • Hur hittar datorer på internet?
 • Hur fungerar internet?
5 Lektionsdel 5:

Nästa lektion

Instruktioner

Fortsätt arbetet med att utforska digitaliseringen genom att göra lektionen: Vad hände på internet när du föddes?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss