.FILE 2G 3G 4G 5G
Animering av dator som svävar på en rosa bakgrund
Digital vardag – så funkar tekniken | åk 4-6

Hur fungerar internet?

Lektionen handlar om att förstå tekniska system; hur internet fungerar och används.

Vad är uppkopplat?

Besvara frågorna på egen hand. Jämför dina förslag med en kompis. Sammanfatta sedan klassens svar gemensamt.

  1. Vad i samhället är uppkopplat mot internet?
  2. Vad har vi omkring oss och använder som inte fungerar utan internet?
  3. Vad av det du gör en vanlig vecka kräver internet för att du ska kunna göra det? Ge några exempel!

Hur fungerar internet?

Läs Internetguiden "Internet - så funkar det!" eller titta på klippet tillsammans.

Förklara hur internet fungerar

Förklara med egna ord hur internet fungerar. Använd frågorna som stöd. Gör gärna en mindmap som du skulle kunna använda för att lära barnen i en förskoleklass att förstå mer om internet.

  1. Vad är uppkopplat på internet?
  2. Vilken information kan man skicka över internet?
  3. Vad kan man göra på internet?
  4. Hur hittar datorerna på internet?

Sammanfatta

Välj en av frågorna och ställ den till din lärare och minst tre av dina klasskamrater. Lyssna på deras svar.

  • Vad är internet?
  • Hur hittar datorer på internet?
  • Hur fungerar internet?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för hur internet fungerar och används.

Förberedelser

Förbered dig genom läsa igenom Internetstiftelsens Internetguide "Internet så funkar det!  ". Fundera kring hur du själv använder internet i din vardag. Vilka saker är uppkopplade i din vardag och hur internet är en del av ditt arbete och din vardag.

Genomförande

Ge eleverna en kort introduktion till sakernas internet. Låt dem sedan läsa Internetguiden "Internet - så funkar det!" eller lyssna på uppläsningen av den som finns i lektionsdel tre. Eleverna bearbetar informationen genom att göra en mindmap utifrån ett antal frågor om internet. Det finns flera bra mindmap-verktyg online. Vi kan till exempel rekommendera www.mindmup.com  .

Lektionen avslutas med att alla elever väljer en av tre frågor att ställa till dig som lärare. Tanken bakom det är att de svar du ger bidrar till att repetera det innehåll som är centralt. När samtliga elever har ställt sin fråga och hört några olika varianter av svar så har de fått lika många olika förklaringar till hur internet fungerar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Individer och gemenskaper
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-