Vårt språk på nätet

Lektionen handlar om hur vi använder språk och symboler när vi kommunicerar på nätet.

Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vårt språkbruk i olika situationer samt hur vi tolkar och värderar bild och symboler.

Förberedelser

Förbered dig genom att läsa igenom och själv fundera kring uppgifterna i lektionen.

Genomförande

Lektionen inleds med en introduktion kring vårt språk i sociala medier. Därefter får eleverna samtala två och två kring hur vi kommunicerar på nätet. De fortsätter med en skrivuppgift där de uppmanas att använda emojis och andra symboler för att berätta om språk på nätet. Som avslutning på lektionen får de möjlighet att fundera över hur mycket vi tolkar in i en bild och hur kommunikationen påverkas av att alla inte har samma förförståelse för olika symboler och deras värde.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vårt språk i sociala medier

Instruktioner

Läs texten. Fundera på frågorna tillsammans med en kompis.

– Vad sjuk du är!!!

Den meningen kanske du har hört någon säga skrattande till sin kompis i korridoren, möjligen med en vänskaplig knuff för att betona att det bara är ett skämt. Men hur kan samma mening uppfattas om vi skriver den till någon på nätet?

När vi pratar med varandra använder vi oss av kroppsspråk som gester och tonfall för att förtydliga vad vi menar – ett slags språksignaler. Om vi råkar göra någon ledsen kan vi oftast se det på personen vi talar med och rätta till vårt misstag. Men på nätet eller mobilen måste vi tolka det någon skriver utan stöd av kroppsspråket. Istället använder vi ofta smajlisar och emojis, versaler, memes* och så vidare. Språket blir mer kortfattat och ibland slarvigare eftersom vi skriver snabbt och använder många förkortningar. Att överdriva litet är vanligt – både när det gäller kärlek och hat.

* meme: En bild, film, symbol eller liknande som spridits på nätet och blivit så populär att många känner igen den och förstår (den ofta skämtsamma) betydelsen av den.

 1. När använder du smajlisar, emojis, förkortningar och memes? Vilka använder du för att säga vad? Ge exempel.
 2. Vilka fördelar finns det med att använda symboler istället för ord? Nackdelar?
 3. Hur gör du för att det inte ska bli missförstånd när du skriver på nätet eller i mobilen?
 4. Vi använder ofta starka, överdrivna och värdeladdade ord när vi pratar med varandra på nätet. Finns det en risk att vårt tillspetsade skriftspråk på nätet öppnar upp för missförstånd och konflikter eller förstår man alltid vad alla menar? Motivera.
 5. Vissa menar att vårt språk avslöjar vilka värderingar och vilken attityd vi har. På vilket sätt berättar vårt språk något om oss som personer?
 6. Påverkar ditt nätspråk hur du skriver i andra sammanhang?
 7. Kan nätet uppmuntra till språklig kreativitet? Hur i så fall?
2 Lektionsdel 2:

Läs om emojis

Instruktioner

Läs texten Curatorn: ”Världsspråket emoji – hur gick det egentligen till?” från Internetmuseum och resonera kring frågorna.

3 Lektionsdel 3:

Skriv en faktatext med emojis

Instruktioner

Skriv en faktatext med hjälp av emojis.

Skriv en faktatext med enbart emojis. Texten ska ge råd till en elev i er egen ålder kring hur man ska bete sig på nätet (nätetikett).

Tips! Använd Emojipedia för att hitta rätt emojis för er text.

4 Lektionsdel 4:

Översätt nätspråket till en vanlig text

Instruktioner

Byt och översätt varandras texter.

Byt texter med varandra och försök att översätta kompisens text till en löpande text med hela ord och meningar.  Sammanfatta hur det gick.

 • Var det lätt eller svårt att översätta emojis-texten till en text med ord?
 • Stämmer era kompisar skrivna text överens med den som ni gjorde med hjälp av emojisar?
5 Lektionsdel 5:

Nästa lektion

Instruktioner

Om hur internet och anonymitet hänger ihop handlar lektionen Reflektera kring anonymitet på nätet (del 1/2).