Ämnesområde

Värdegrund

Hur hänger skolans arbete med värdegrund ihop med digital kompetens? En schysst och trygg vardag för eleverna handlar om deras liv i skolan och på fritiden, men också om de digitala miljöer de rör sig i.

Nätetikett, netikett, nätsäker, nätsmart – det vi kallar värdegrund kan ha många namn. I våra lektionspaket hittar du innehåll kring tre områden som är särskilt viktiga för en trygg och säker tillvaro på nätet: lag och rätt på nätet, netikett och integritet på nätet.

Våra lektioner i värdegrund för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet kan du använda direkt i klassrummet eller ha som inspiration när du förbereder din undervisning.

Samtala om etik och moral på nätet

I våra lektionspaket hittar du lektioner och övningar som ger eleverna möjlighet att samtala om etik och moral på nätet. Innehållet bidrar till att öka elevernas kunskap om de lagar och regler som skyddar, styr och reglerar både den egna och andras närvaro på nätet.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

Lektionspaketen och lektionerna i värdegrund kan du använda i vilken ordning som helst. Du får använda lektionerna fritt och kan välja hela eller delar av innehållet.

Med sök- och sorteringsfunktionen kan du enkelt hitta och välja lektioner från hela vårt utbud.

Lektionspaket inom Värdegrund

 • Lektionspaket

  Börja förstå livet på nätet | åk F-3

  Lektioner som handlar barns rätt till integritet och privatliv och om hur man ska agera för att också skydda andras rätt till detsamma.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Vänskap på nätet | åk F-3

  Lektioner som låter eleverna reflektera kring hur vänskap på nätet kan se ut, vad det innebär att vara anonym och hur en schysst kompis agerar i olika situationer.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  3 lektioner
 • Lektionspaket

  Koll på livet på nätet | åk 4-6

  Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Din rätt att vara du på nätet | åk 4-6

  Lektionspaketet innehåller lektioner som  låter eleverna bli bekanta med några av de brottsrubriceringar som är vanligt förekommande för brott som sker på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Koll på regler på nätet | åk 4-6

  Lektioner som ger möjlighet till reflektion kring vilka risker som finns med att vara aktiv på nätet och om lagar och regler som är till för att skydda oss från dem.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Teknik och Värdegrund.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Lär mer om integritet | åk 7-9

  Digital kompetens handlar bland annat om att förstå hur de grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska samhället kan påverkas av digitaliseringen.

  Passar undervisning i Bild, Biologi, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  5 lektioner
 • Lektionspaket

  Yttrandefrihet på internet | åk 7-9

  Kunskap om hur demokratiska fri- och rättigheter tar sig uttryck i en digital kontext är en central del av den digitala kompetensen.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

  4 lektioner
 • Lektionspaket

  Lag och rätt på nätet | åk 7-9

  Lektioner som ger kunskap om lag och rätt på internet och öppnar för samtal om hur vi tillsammans kan bidra till goda relationer på nätet.

  Passar undervisning i Bild och Samhällsorienterande ämnen.

  4 lektioner