.FILE
Börja förstå programmering | åk F-3

Börja programmera - sammanfatta begreppen | 6 av 6

Lektionen repeterar och sammanfattar några centrala begrepp inom programmering.

1

Gör korsordet

Arbeta i par med att lösa korsordet.

2

Sammanfatta

Gå igenom korsordet gemensamt i klassen och diskutera frågorna.

 • Fanns det ord och begrepp som du inte kunde?
 • Vilka ord och begrepp var nya?

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att repetera begreppen kring programmering.

Förberedelser

Denna lektion passar bra som fortsättning när man har gjort materialet:

Genomförande

Lektionen kan antingen göras som en enskild uppgift och får då ett större fokus på läsförståelse, eller så kan man göra en genomgång tillsammans av alla ord/begrepp först. Sedan löser eleverna korsordet. Avsluta med en gemensam genomgång av korsordet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll förskoleklass

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Handstil och att skriva på dator.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Tekniska lösningar

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Gör korsordet
 • Lektionsdel 2
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen