.FILE
skärm med mobiltelefoner
Skola överallt | åk 7-9

Skola överallt - plugga digitalt på distans

Lektionen handlar om distansarbete och digitalt skolarbete.

1

Känner du igen dig?

Titta på videon.

Att plugga eller arbeta hemma eller på distans är inte alltid så enkelt. Det finns många distraktioner, alltså saker och ting som gör att man inte kommer igång. Känner du igen några av de distraktioner som William upplever?

 1. Skriv ner de distraktioner, saker som stör, som William tar upp i videon.
 2. Markera de du känner igen dig i.
 3. Har han missat något av det som brukar störa dig när du ska plugga eller jobba hemma?
2

Utmaningar med att arbeta på distans

Vanliga utmaningar för den som arbetar hemma

Forskning har visat att det finns en del utmaningar för den som vill arbeta eller plugga på distans. Men alla tycker inte lika. Ta ställning till påståendena. Svara på frågorna om att arbeta hemma och på distans. Sammanställ klassens, jämför och diskutera era svar med varandra.

 • Att komma igång och plugga hemma är ____: lätt – ganska trögt – svårt
 • När jag pluggar hemma tappar jag ____ koncentrationen: aldrig – sällan – ofta
 • När jag ska plugga hemma sätter jag ____ igång med andra projekt istället: aldrig – sällan – ofta
 • Jag saknar ____ någon att fråga när jag pluggar hemma: aldrig – ibland – ofta
 • Mest saknar jag ____ när jag pluggar hemma: mina kompisar - min lärare - klassrummet
 • Uppgifterna jag förväntas göra hemma är ofta _____ omfattande än i skolan: mer - mindre - lika
 • Vad är det bästa med att plugga/studera hemma?

3

När man måste studera hemifrån

Storm, smitta eller strejk - då måste man plugga hemma

En storm, smittsamma sjukdomar eller en strejk är exempel på sånt som gör att man kanske inte får komma till sitt arbete eller till sin skola ens om man vill.

Läs artikeln Gymnasieleverna: "Vi saknar kompisarna" om några av de många gymnasieelever som gick i skolan hemifrån under våren 2020 när en pandemi drabbade världen. Internet och möjligheten att arbeta digitalt är självklart för ungdomarna i artikeln, men de upplever både för- och nackdelar med att plugga hemma.

 1. På vilket sätt använder Valerie digitala lösningar för att följa undervisningen hemifrån
 2. Vad saknar Valerie mest från skolan?
 3. Vilka för- och nackdelar tycker du det finns med det som Valerie säger : "att hon är mer produktiv hemma" alltså gör mer där än i skolan? Motivera ditt svar.
 4. Vilka utmaningar, stressmoment och svårigheter med att gå i skolan hemma upplever ungdomarna i artikeln?
 5. Vilken typ av kommunikation har ungdomarna med sina lärare?
 6. I skolan ser lärarna om en elev är närvarande på en lektion. De kan också se vad man arbetar med under lektionen. Vad säger ungdomarna i artikeln om närvaro och kravet på aktivitet under lektionstid?
 7. Föreställ dig att internet inte fanns.
  Hur tror du att skolan hade sett ut för ungdomarna i artikeln under pandemin utan internet?
  Vad av det de gör digitalt hade varit svårast att göra på andra sätt?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att ge kunskap om olika utmaningar och möjligheter med att arbeta eller studera digitalt på distans.

Förberedelse

Samhällets digitaliseringen  leder till att arbetsplatser och skolor förändrar sina arbetssätt. Distansarbete blir vanligare och lokaler och arbetssätt görs mer flexibla. Hur påverkar det oss? Forskning visar att det finns både positiva och negativa effekter av att arbeta mer digitalt och på distans. Läs mer:

I lektionsdel 2 kan den som vill låta eleverna svara på frågorna via menti.com. Förbered en menti och se till att alla vet hur de loggar in. Ett tips är att omformulera frågorna i uppgiften och istället skapa ordmoln kring elevernas svar om utmaningarna med att arbeta hemma. Låt gärna eleverna bearbeta svaren och använda dem som underlag för en tipslista om att arbeta hemma.

Genomförande

Titta på videon med William Spetz som väcker igenkänning och ger eleverna förförståelse.

En utmaning som många upplever med att arbeta på distans liknar den situation som många elever har när de gör läxor eller annat skolarbete hemma; det handlar om att kunna koncentrera sig, ha viss disciplin och vara motiverad att komma igång. I lektionsdel 2 får eleverna ta ställning till hur de själva fungerar när de följer skolan på distans.

Efter att ha läst en artikel om några ungdomar som går i skolan på distans ska eleverna sammanfatta sina tankar genom att ge tips och råd till lärare och vuxna om hur de bör stötta barn och unga som går i skolan digitalt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7–9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet Teknik (årskurs 7–9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 7-9)

Hälsa och livsstil

 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Känner du igen dig?
 • Lektionsdel 2
  Utmaningar med att arbeta på distans
 • Lektionsdel 3
  När man måste studera hemifrån

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen