.FILE
Undersök, granska och använd digitala källor | åk 7-9

Undersök Wikipedia som källa

Lektionen handlar om att undersöka webbplatsen Wikipedia.

1

Vad är Wikipedia?

Titta på filmen om Wikipedia. Arbeta i par med frågorna om Wikipedia.

 1. Vad är ett uppslagsverk?
 2. Varför finns det uppslagsverk?
 3. Vad är Wikipedia?
 4. Varför finns Wikipedia?
 5. Vem eller vilka kan bidra med innehåll på Wikipedia?
 6. Brukar du skriva på Wikipedia?
2

Undersök Wikipedias startsida

Undersök Wikipedias startsida www.wikipedia.org och svara på frågorna.

 1. Hur många artiklar finns det på den engelskspråkiga versionen av Wikipedia?
 2. Nämn två språk som har över en miljon artiklar.
 3. Nämn ett språk som har över hundratusen artiklar.
 4. Vilka står bakom Wikipedia? Läs mer på sidan "Om".
3

En wikiartikel om Wikipedia

Läs artikeln om Wikipedia och besvara frågorna.

 1. När lanserades Wikipedia?
 2. Varför heter sajten Wikipedia?
 3. När lanserades den svenskspråkiga versionen av Wikipedia?
 4. Hur kvalitetsbedöms artiklar på Wikipedia? Vilka kriterier är viktigast?
 5. Hur får du använda artiklar som du hittar på Wikipedia? Varför får du använda materialet?
 6. Vilka får bidra till Wikipedia?
4

Sammanfatta

Sammanfatta vad du vet om Wikipedia genom att skriva ner tre saker som alla borde veta och kunna om Wikipedia.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna lär sig om webbplatsen  Wikipedia och vad som finns där.

Förberedelser

Gå igenom presentationen (pdf) och ta del av filmen som handlar om Wikipedia.

Genomförande

Låt eleverna besvara frågorna i de första lektionsdelarna för att lära sig mer om Wikipedia och avslutningsvis lyfta de tre viktigaste sakerna alla bör veta om Wikipedia.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad är Wikipedia?
 • Lektionsdel 2
  Undersök Wikipedias startsida
 • Lektionsdel 3
  En wikiartikel om Wikipedia
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen