Skydda dina saker bakom lås och bom

En introduktion till säkerhet på nätet.

Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap om olika möjligheter att skydda och lagra information digitalt.

Förberedelser

Läs igenom de olika momenten i lektionen så att du vid behov kan ge eleverna ledtrådar och tips om hur de kan lösa uppgiften på olika sätt. Prata om vad ett lås är så att eleverna förstår att det finns andra sätt att låsa än med hjälp av de fysiska låsen. Anpassa gärna mängden föremål som eleverna ska skydda utifrån nivån i din klass.

Genomförande

Inled lektionen med att tillsammans lista elevernas förslag på vad ett lås är och vad det har för funktion. Det ger dem en bra grund för förståelsen för hur de ska hantera lösenord och digitala säkerhetsåtgärder. Titta tillsammans på listan/bilden så att alla vet vad den visar. Låt eleverna arbeta i grupper om tre till fyra och ge lösningar på hur de kan använda sina tre lås. Avsluta med samtal i helklass.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Varför har vi lås?

Instruktioner

Arbeta i mindre grupper och svara på frågorna.

 • Varför har vi lås?
 • Vilka olika sorters lås använder ni?
 • Vilka digitala lås finns det?
 • Varför använder vi lösenord?
2 Lektionsdel 2:

Hur ska ni skydda era saker?

Instruktioner

Arbeta i mindre grupper. Läs uppgiften och titta på listan. Kom tillsammans på minst tre olika lösningar för hur ni bäst kan skydda allt i listan. Redovisa era lösningar för varandra och fundera på vad som var svårast att att lösa.

Du måste lämna en del saker i ett rum fullt av okända människor. Du har gott om tid att förbereda dig. Problemet är att du bara har tillgång till tre lås:

 • ett hänglås
 • ett svagt lösenord
 • en tvåfaktorsinloggning på datorn.

De tre låsen måste du använda för att skydda allt du ser på listan. Kom tillsammans fram till minst tre olika lösningar för hur ni bäst kan skydda allt på listan. Finns det någon lösning som gör att man kan använda ett och samma lås till flera saker?

 • din mobiltelefon
 • ditt fotoalbum
 • din digitalkamera
 • ditt usb-minne
 • ditt inlogg till valfritt sociala medie-konton
 • ditt skolarbete som ska lämnas in i morgon
 • familjens hemliga receptet för ”Morfars hemliga efterättslyx”
 • ditt kassaskåp
 • din dator/hårddisk
 • din väska med pengar
 • ditt finaste smycke
 • din dagbok
 • ditt pass
 • ett lösblad med nedskrivna personuppgifter
 • ditt kontonummer.
3 Lektionsdel 3:

Nästa lektion

Instruktioner

Den här lektionen handlar om Personlig säkerhet på nätet.