.FILE
Säkerhet vid teknikanvändning | åk 4-6

Skydda dina saker bakom lås och bom

En introduktion till säkerhet på nätet.

1

Varför har vi lås?

Svara på frågorna tillsammans.

 • Varför har vi lås?
 • Vilka olika sorters lås använder ni?
 • Vilka digitala lås finns det?
 • Varför använder vi lösenord?
2

Hur ska ni skydda era saker?

Du måste lämna en del saker i ett rum fullt av okända människor. Du har gott om tid att förbereda dig. Problemet är att du bara har tillgång till tre lås:

 • ett hänglås
 • ett svagt lösenord
 • en tvåfaktorsinloggning på datorn.

De tre låsen måste du använda för att skydda allt du ser på listan. Kom tillsammans fram till minst tre olika lösningar för hur ni bäst kan skydda allt på listan. Finns det någon lösning som gör att man kan använda ett och samma lås till flera saker?

 • din mobiltelefon
 • ditt fotoalbum
 • din digitalkamera
 • ditt usb-minne
 • ditt inlogg till valfritt sociala medie-konton
 • ditt skolarbete som ska lämnas in i morgon
 • familjens hemliga receptet för ”Morfars hemliga efterättslyx”
 • ditt kassaskåp
 • din dator/hårddisk
 • din väska med pengar
 • ditt finaste smycke
 • din dagbok
 • ditt pass
 • ett lösblad med nedskrivna personuppgifter
 • ditt kontonummer.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap om olika möjligheter att skydda och lagra information digitalt.

Förberedelser

Läs igenom de olika momenten i lektionen så att du vid behov kan ge eleverna ledtrådar och tips om hur de kan lösa uppgiften på olika sätt. Prata om vad ett lås är så att eleverna förstår att det finns andra sätt att låsa än med hjälp av de fysiska låsen. Anpassa gärna mängden föremål som eleverna ska skydda utifrån nivån i din klass.

Genomförande

Inled lektionen med att tillsammans lista elevernas förslag på vad ett lås är och vad det har för funktion. Det ger dem en bra grund för förståelsen för hur de ska hantera lösenord och digitala säkerhetsåtgärder. Titta tillsammans på listan/bilden så att alla vet vad den visar. Låt eleverna arbeta i grupper om tre till fyra och ge lösningar på hur de kan använda sina tre lås. Avsluta med samtal i helklass.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Individer och gemenskaper
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Varför har vi lås?
 • Lektionsdel 2
  Hur ska ni skydda era saker?

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-