.FILE 2G 3G 4G 5G
illustration av robot och klassrum med lärare och barn
Skola överallt | åk 7-9

Skola överallt – AI i yrkeslivet

Lektionen handlar om hur AI kan påverka jobben.

Framtidens yrkesliv

Titta och samtala om bilden

Många ser AI som en framtida resurs i många yrken. Andra skräms av tanken på att AI kan ersätta människor i yrken där mänskliga relationer är en viktig del av vardagen. Titta på bilden och fundera på frågorna.

illustration av robot och klassrum med lärare och barn
Illustration av en robot som skriver på tavlan i ett klassrum med lärare och barn.
 • Vad föreställer bilden? Beskriv vilka du ser på bilden?
 • Vem leder lektionen på bilden? Förklara hur du tänker.
 • Finns det något en AI skulle kunna göra bättre som lärare än vad en mänsklig lärare kan?
 • Vad skulle vara sämre med att ha AI som lärare?
 • Ge exempel på arbetsuppgifter som dina lärare skulle kunna använda AI till.
 • Om dina lärare kunde använda AI till en del av de arbetsuppgifter de har idag, vad skulle du vilja att de lade mer tid på istället?

Ta ställning till AI

Ta ställning till påståenden om AI. Jämför era svar med varandra och diskutera.

 • AI kommer att ersätta alla tråkiga jobb.
 • Jag är orolig att AI ska ta över världen.
 • Jag tycker det är okej om AI får tillgång till mina bilder och texter.
 • AI kommer att bota många allvarliga sjukdomar.
 • Samhället borde skynda på användningen av AI.
 • I framtiden kommer AI att ersätta vissa arbeten som författare, konstnärer, journalister och fotografer.
 • AI innebär stora möjligheter för mänskligheten.
 • AI kommer att ge alla elever en personlig lärarassistent.
 • Jag litar inte på självkörande fordon i samhället.
 • AI kan inte göra fel.
 • AI kommer göra att vi snabbare kan minska klimatutsläppen.
 • AI-tekniken innebär stora risker för mänskligheten.
 • I framtiden kommer AI att ersätta läkare, psykologer, kuratorer och lärare.
 • AI uttrycker åsikter.
 • Det känns tryggt att använda tjänster och system som bygger på AI.
 • Alla kommer att få en AI-kompis, vilket minskar ensamheten och psykisk ohälsa.
 • Jag behöver inte veta om den jag pratar med är en människa eller en AI-bot.
 • Många kommer att bli arbetslösa när AI tar över deras jobb.

Sammanfatta

Skriv ner två stora eller små frågor, funderingar, tankar, drömmar eller förhoppningar som du har kring AI.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring några av de frågor som är aktuella i samhällsdebatten kopplade till AI.

Förberedelse

Lektionen kräver inga förberedelser.

Genomförande

Alternativ till lektionsdel 1: I stället för att låta eleverna svara på påståendena på egen hand och därefter samtala om svaren, kan man genomföra lektionsdel 1 som en 4-hörnsövning eller värderingsövning där eleverna tar ställning längs med en linje.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i teknik (årskurs 7 - 9)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.
- Hur föreställningar om teknik påverkar individens användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-