Debattera filter

Lektionen handlar om att låta eleverna diskutera och ta ställning till vilka verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna debattera företeelser i dagens samhälle, till exempel porrfilter och ansiktsigenkänning, som finns  som en direkt följd av digitaliseringen.

Förberedelse

Inga

Genomförande

Eleverna lyssnar på inslaget ”Filter är inte någon lösning i sig – samtal med ungdomarna avgörande” som handlar om porrfilter ur P1- morgon och läser artiklarna om porrfilter. Be dem anteckna argument för och emot porrfilter. Ge dem tid att två och två förbereda sig inför en debatt om porrfilter. Halva gruppen förbereder sig för att vara förespråkare av porrfilter, andra halvan emot. Avsluta med en debatt i klassrummet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning
  • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
Information och kommunikation
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Samla argument för och emot filter på internet

Instruktioner

Samla argument för och emot porrfilter. Lyssna på debatten ur P1-morgon om porrfilter och läs artiklarna som handlar om olika sätt att se på frågan om porrfilter i skolan. Anteckna och samla argument för och emot porrfilter.

2 Lektionsdel 2:

Förbered ett debattinlägg

Instruktioner

Arbeta i par. Förbered ett muntligt debattinlägg för eller emot porrfilter på alla datorer i grundskolan. Kom ihåg att förbereda er replik på motståndarens inlägg i debatten också. Genomför en debatt tillsammans.

3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Diskutera möjligheter och risker med internet. Samtala till exempel om er syn på:

  • ansiktsigenkänning som frånvarokontroll
  • gps för att övervaka sina barn och tonåringar
  • digital övervakning av barnen i förskolan
  • hälsoappar som mäter och tar in data om hälsotillståndet hos användaren
  • fingeravtrycksavläsning
4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner