Vems är webbplatsen?

Lektionen är en introduktion till digital källkritik om hur man tar reda på vem som står bakom en webbplats.

Lektionsförfattare: Christina Löfving

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få kunskap om hur man tar reda på vem som är avsändare till innehållet på en webbplats.

Förberedelser

Du som lärare behöver känna till hur domännamnssökningen på internetstiftelsen.se fungerar. Läs igenom lektionen och besök också webbplatserna eleverna ska arbeta så att du är lite bekant med dem. Presentationen nedan ger dig som lärare en introduktion och bakgrund till lektionen.

Genomförande

 • Eleverna tittar på webbadresser, utan att besöka webbplatserna, och gissar vem som står bakom innehållet.
 • Eleverna besöker webbplatserna och tar reda på vem som säger sig stå bakom innehållet. Stämmer det med vad de trodde?
 • Eleverna tar reda på vem som är innehavare (ägare) av adressen via domännamnssökningen på internetstiftelsen.se. Stämmer det med vad de fick fram av att titta på webbplatsen?
 • Eleverna tittar på några webbplatser som de själva väljer – vem eller vilka står enligt om-sidan bakom webbplatsens innehåll? Vem är innehavare av webbadressen? Är det samma?
Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Brukar du kolla webbadressen?

Instruktioner

Fundera på vad du vet om de webbplatser du besöker med hjälp av frågorna.

 • Känner du till att vem som helst kan registrera en webbadress och skapa en webbsida på internet?
 • Har du någon gång tagit reda på vem som står bakom en webbplats, vem som ”äger” den? Varför gjorde du det?
 • Vet du hur man gör för att ta reda på vem som står bakom en webbsida?
2 Lektionsdel 2:

Säger webbadressen något om avsändaren?

Instruktioner

Arbeta två och två. Titta på de tre webbadresserna, utan att söka efter dem på internet. Svara på frågorna. Ni kan ha olika svar/gissningar.

a) www.barn.se
b) www.bris.se
c) www.kränkt.se

 • Känner du igen någon av webbadresserna?
 • Vad tror du att webbplatsen till webbadressen (url:en) handlar om?
 • Vem eller vilka har gjort webbplatserna tror du?
3 Lektionsdel 3:

Vem är avsändare?

Instruktioner

Sök efter webbplatserna på internet och ta reda på mer om vem eller vilka som står bakom den. Svara på frågorna.

a) barn.se
b) bris.se
c) kränkt.se

 • Beskriv innehållet på webbplatserna. Vad handlar de om?
 • Stämmer webbplatsens innehåll överens med det du trodde när du bara såg webbadressen, eller domännamnet som det också kallas? Jämför med varandra.
 • Finns det en om-sida som berättar vem som har gjort/står bakom webbplatsen?
4 Lektionsdel 4:

Undersök adresserna med hjälp av internetstiftelsen.se

Instruktioner

Arbeta två och två med uppgiften att ta reda på vem som är innehavare, ägare av, webbadressen.

Uppgift

Gå till internetstiftelsen.se och använd tjänsten ”Sök domän” för att ta reda på vem eller vilka som är innehavare till webbadresserna:

a) barn.se
b) bris.se
c) kränkt.se

Stämmer informationen på internetstiftelsen.se överens med den som du hittade på om-sidan?

5 Lektionsdel 5:

Sammanfatta

Instruktioner

Sammanfatta och repetera med hjälp av frågorna det ni har lärt er om hur man tar reda på vem som står bakom en webbplats.

 1. Var det tydligt vem som stod bakom webbplatserna ni besökte?
 2. Varför kan det vara viktigt att kunna ta reda på vem som står bakom en webbplats?
 3. Hur påverkar det dig som webb-besökare om du inte hittar någon om-sida?
 4. Hur påverkar det dig om om-sidan säger en sak, men innehavaren (den som äger webbadressen) är någon annan?
 5. Varför tror du att det saknas om-sida ibland?
6 Lektionsdel 6:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om hur du vet vem eller vilka du kommunicerar med på internet i lektionen Reflektera kring digitala identiteter.