.FILE 2G 3G 4G 5G
Två barn tittar på en robot som lär ut framför tavlan, bilden är animerad.
Fatta fria källor och fejkade sidor | åk 7-9

Bilder och AI

Lektionen handlar om hur AI-tekniken gör det svårare att källkritiskt granska bilder och filmer.

Hur funkar AI-verktyg som förbättrar och skapar nya bilder?

Läs texten.

Hur fungerar AI-bildverktyg?

När det gäller foton och bilder finns det olika typer av verktyg som använder AI-teknik: de som förbättrar en bild, och AI-generatorer som skapar helt nya bilder utifrån en instruktion (prompt).

Det finns program och appar som använder AI för att ändra bilder så att de ser coolare ut. De kan lägga till filter som ändrar färgerna eller stilen på bilden.

AI-generatorer kan skapa helt nya bilder från en idé eller beskrivning du ger dem. De har lärt sig hur olika saker ser ut genom att titta på massor av bilder och texter om dem. Så när du berättar för AI:n vad du vill ha för bild, kan den skapa en ny bild som passar din idé.

Ordförklaringar

En prompt är den instruktion som du skriver i ett AI-verktyg för att få ett svar i form av en text, en bild, en film eller en ljudfil. Ett exempel på prompt är "Skapa en bild av Taylor Swift i mangastil". AI-verktyget skapar sedan ett svar.

En AI-generator är ett verktyg som du kan använda för att skapa bilder från idéer.

Läs, titta och fundera

Läs texten och titta på bilderna.

Brukar du fotografera med din mobilkamera? Har du någon gång tänkt på att du då använder AI? Idag finns det AI i nästan alla digitala kameror. Tekniken hjälper dig att få snygga bilder även om ljuset inte är perfekt och den ställer in skärpan där du vill ha den utan att du behöver gör något alls.

 1. Läs texten "Mobilkamera mot systemkamera" och titta på bilderna från fotosajten Moderskeppet  . Den lyfter några skillnader mellan foton av samma motiv, tagna med olika kameror.

Samtala om

 • Titta på bilderna i texten Mobilkamera mot systemkamera  . Vilka skillnader ser du i bilderna? Använd ord som bakgrund, skärpa, färgton.
 • Vad är egentligen ett "bra" foto? Är det ett fotografi som visar verkligheten så som den ser ut genom linsen på kameran eller är det en bild som med hjälp av teknik förändrar bilden? Vad tycker du?
 • Brukar du använda filter i dina foton? Varför gör du det?
 • Har du någon gång märkt att din mobilkamera anpassar motiven du fotograferar? Din kamera kan till exempel göra bakgrunden suddig eller lägga skärpan på människorna i bilden.
 • Tycker du att en maskin som skapar en bild, utan kamera, kan kallas fotografi? Vad är ett fotografi?

Fundera och samtala

Av Charles Clyde Ebbets, Public Domain
En bild av Adobe Firefly

Samtala om

 • Vad tror du, vilken bild är original och vilken är AI-genererad?
 • Ta reda på vad ordet pastisch betyder.
 • Bildgoogla på den bild du tror är original. Ta reda på när och var den är tagen.

Bildgeneratorns världsbild<br>

Titta på den AI-genererade bilden och läs prompten som den bygger på.

Bilder generade av Adobe Firefly. Med promten: An aged photograph, in sepia, with seven women dressed in blue color dresses sitting on iron bulk in the mid air while building a skyscraper.
 • Hur ser människorna på bilden ut?
 • Är det en realistisk bild?
 • Finns det något i den AI-genererade bilden som visar ett fördomsfullt eller ensidigt perspektiv på världen? Förklara hur du tänker!
 • Finns det något du skulle vilja lägga till i prompten? Varför?
 • Är ett fotografi alltid äkta?
 • Visar fotografier verkligheten?
 • Kan en bild genererad av en AI vara en bild av verkligheten?
 • Vad är ett bra respektive dåligt fotografi enligt dig? Ge gärna exempel!

Förbättra en promt

Titta på bilderna.

Bild 1 är ett fotografi taget i ett klassrum i Sverige. De andra bilderna är AI-generade bilder av mobilskåp.

Ett öppet mobilskåp i en skola.
Mobilskåp på svensk skola (Nybodaskola Tyresö).
AI-genererade bilder på ett mobilskåp i skolmiljö.
En bild generad av Adobe Firefly.

Prompt för Adobe Firefly: Cellphone cabinet that is white with cellphones inside that are lined up.

Läs prompten som bildgeneratorn har fått.

 • Hur skulle du skriva en prompt för att få en bildgenerator att göra en bild som är så lik originalbilden som möjligt?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur AI används i bildproduktion och vid fotografering. Eleverna använder AI när de fotograferar och de möter AI-genererade bilder i olika sammanhang i vardagen.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Titta på bilderna och förbered gärna ytterligare frågor som du tror kan väcka dina elevers funderingar kring bildkvalité, bilder som reproducerar fördomar eller bilder som visar snäva och ensidiga perspektiv.

Kuriosa om bilden av arbetarna som äter lunch på en balk, kan du läsa i artikeln i GP, Byggnadsarbetarna på den berömda bilden var Okomebor

Om du känner dig osäker kring vad AI är och hur det fungerar rekommenderar vi att du tar del av valda delar av artiklar och videoklippen om AI på Internetkunskap.se eller ser filmerna från Forskning.se.

Genomförande

Följ arbetsgången i lektionen. Gör gärna lektionen tillsammans med eleverna. Genom att titta på bilderna på en stor skärm kan du som lärare peka på olika detaljer eller ställa frågor om bilderna.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i bild (årskurs 7 - 9)

Bildframställning

 • Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
 • Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Bildanalys

 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll i samhällskunskap årskurs 7–9

Information och kommunikation

 • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt sam­hälle.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör sam­hälls­frågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-