.FILE 2G 3G 4G 5G
Lag och rätt på nätet | åk 7-9

Rättigheter och skyldigheter på nätet

Lektionen handlar om lag och rätt och brott på nätet.

Vanliga brott på nätet

Arbeta i par. Svara på frågorna genom att söka på nätet eller hitta svaren i presentationen "Brott du kan begå på nätet".

 1. Vilka är de brott som är vanligast att man riskerar att begå när man skriver eller publicerar något på nätet?
 2. Ta reda på mer om brottsrubriceringarna
  • förtal
  • förolämpning
  • olaga hot
  • ofredande
  • kränkande fotografering
  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • olaga våldsskildring.

Rätt eller fel att göra på nätet

Fundera över påståendena och avgör om de är sanna eller falska.

 1. Jag får googla fram en bild och publicera den på min blogg så länge jag har en länk till webbplatsen där jag hämtade den.
 2.  Om en klasskamrat skriver taskiga sms till mig efter skolan är mina lärare skyldiga att hjälpa mig.
 3.  Det är inte straffbart att sprida falska rykten om någon på nätet.
 4.  Det är olagligt att gå in på någons Facebook-konto utan lov.
 5. När jag sprider (publicerar vidare) en film på nätet som hetsar mot en folkgrupp har jag begått ett brott.
 6. En skola får använda elevers skolarbeten och publicera dem på skolans webbplats utan att fråga om lov först.
 7. Det är stor skillnad mellan att hota någon på nätet jämfört med att hota någon i verkliga livet.
 8. Min kompis får publicera bilder på mig utan att jag ger hen mitt tillstånd.

Var du osäker på något finns det svarsförslag som du kan ladda ner här.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå hur lagar om förtal, hets mot folkgrupp, kränkande fotografering med flera, tillämpas vid brott då vi publicerar oss på nätet.

Förberedelser

Du bör ha satt dig in i vilka brott man kan riskera att begå genom att publicera sig på nätet. Vi rekommenderar att du tar del av presentationen nedan, samt läser "Internetstiftelsens internetguide "Vad får man säga på nätet?"  .

Genomförande

Inled med att låta eleverna ta reda på mer om de lagbrott som kan hänga ihop med publicering på nätet. Det gör de genom att på egen hand söka informationen i en sökmotor. Beskriv gemensamt de olika brotten. Avslutningsvis får eleverna testa sina kunskaper genom att ta ställning till påståenden om rätt och fel på nätet. Du hittar utförliga svar på hur man resonerar i ett facit som du kan ladda ner här.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildframställning
- Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
- Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
- Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation
- Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
- Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
- Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-