Hur fungerar en dator?

Lektionen handlar om att förstå hur datorer styrs av program.

Lektionsförfattare: Boel Nygren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna sätta ord på sina kunskaper om att datorer gör det som de är programmerade till att göra.

Förberedelse

Eleverna behöver ha lite kunskap om programmering och gärna ha hört begreppen ”ettor och nollor”, kod, algoritm, programmering, loop, villkor et cetera. Det går självklart bra att samtala om klippet ändå, men ta då gärna tillfället i akt att avsluta med att berätta hur du tolkar det och använda några av begreppen inom programmering.

Genomförande

Titta på klippet tillsammans. Låt eleverna fundera i mindre grupper kring varför datorn inte kan svara på önskemålet om en bakelse. Använd frågorna som stöd. Eleverna beskriver klippet parvis med hjälp av ord från programmering. Avsluta lektionen med att låta eleverna önskedrömma om vad de skulle vilja att en dator eller robot kunde hjälpa dem med.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Datorn säger "Hej!"

Instruktioner

Titta på klippet. Fundera sedan i par på frågorna.

 • Vad gör datorn?
 • Kan datorn prata? Vad kan den säga?
 • Hur lärde du dig prata?
 • Hur lär sig en dator prata?
 • Vad betyder alla ettor och nollor?
 • Vad betyder bakelsen i pratbubblan?
 • Varför kommer det frågetecken på datorns skärm?
2 Lektionsdel 2:

Använd programmeringsord

Instruktioner

Beskriv klippet för någon som inte har sett det med hjälp av orden som vi använder när vi programmerar. Hjälps åt att minnas vad de betyder.

 • dator
 • kod
 • loop
 • algoritm
 • programmering
 • villkor
3 Lektionsdel 3:

Sammafatta

Instruktioner

Om du fick önska en robot som var programmerad att göra precis vad du ville, vad skulle den göra då? Rita, skriv eller berätta för varandra!

4 Lektionsdel 4:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få förståelse för begrepp kopplade till programmering och datorer genom nästa lektion: Programmering och begrepp.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss