.FILE 2G 3G 4G 5G
Digital vardag – så funkar tekniken | åk 4-6

Hur fungerar en dator?

Lektionen handlar om att förstå att datorer styrs av program.

Det här är en dator

Läs igenom beskrivningen av vad en dator är och svara på frågorna.

Datorns olika delar

Väldigt förenklat kan man säga att en dator (i en mobiltelefon, laptop, eller läsplatta) består av fyra delar:

 1. En processor. Processorn kan man säga fungerar som datorns hjärna. Det är processorn som utför instruktionerna (koden) en människa ger den.
 2. Ett minne. Minnet används dels för att lagra instruktioner i form av datorprogram, men också för data (information) som exempelvis textdokument, bilder och musik.
 3. En del eller flera delar för att presentera data, exempelvis en skärm eller en högtalare.
 4. Delar för att samla in data. För en traditionell dator kan det exempelvis handla om en mus och ett tangentbord, medan en modern mobiltelefon har en skärm som det går att peka på.

Processorn bearbetar bara ettor och nollor i form av något som kallas för binära tal. Därför omvandlas också all information i en dator till ettor och nollor, exempelvis när du rör datorns mus.

Hämtat från Internetstiftelsens guide Barnhack

Textfrågor

 1. Hur samlar en dator in information? Ge exempel på delar som används för att samla information.
 2. Hur och vilken del av datorn bearbetar information?
 3. Hur används minnet i en dator?
 4. Rita ut en enkel bild av en dator och datorns olika delar.

Vad gör datorn?

Säger datorn "hej"?

Titta på klippet och svara på frågorna.

I klippet ser du en dator som får information i form av text "hej" av en person. Datorn omvandlar informationen till ettor och nollor. När personen visar en bild av en bakelse förstår inte datorn den information som personen ger den.

 • Vad gör en dator?
 • Hur samlas data in?
 • Kan datorn prata? Vad kan den säga?
 • Vilken del av datorn bearbetar information?
 • Hur lärde du dig prata?
 • Hur lär sig en dator prata?
 • Vad betyder alla ettor och nollor?
 • Vad betyder bakelsen i pratbubblan?
 • Varför kommer det frågetecken på datorns skärm?
 • Datorn på bilden kan förstå "hej" på svenska. Men om du vill att den ska kunna säga det på fler språk kan du använda AI, artificiell intelligens. Men vad är egentligen AI?

Vad är artificiell intelligens?

Läs texten och besvara frågorna.

Vad är AI?

Artificiell intelligens, AI, är som en smart hjärna i en dator. Du kan hitta AI i många digitala saker, som i datorer, robotar eller i din mobil. Med hjälp av AI kan datorn lära sig saker, till exempel spela spel, att förstå ord eller känna igen saker i bilder. Datorn lär sig bara saker när människor ger den regler för hur den ska göra. Precis som du behöver lära dig reglerna för att kunna spela ett nytt spel.

Om vi lär datorn regler för ett spel, spelar den spelet många gånger och blir jättebra. Så om en dator kan spela spel eller förstår vad du säger, är det för att den har övat mycket på det, precis som du övar för att bli bra på något. Till exempel kan en dator med hjälp av AI vara superbra på att spela schack.

Frågor

 1. Vad betyder förkortningen AI?
 2. Vad är AI för något?
 3. Vad krävs för att en dator ska lära sig spela ett spel?

Använd programmeringsord

Beskriv klippet för någon som inte har sett det med hjälp av orden som vi använder när vi programmerar. Hjälp varandra att minnas vad orden betyder.

 • dator
 • kod
 • loop
 • algoritm
 • programmering
 • villkor
 • artificiell intelligens

Sammafatta

Om du fick önska en robot som var programmerad att göra precis vad du ville, vad skulle den göra då? Rita, skriv eller berätta för varandra!

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna sätta ord på sina kunskaper om att datorer gör det som de är programmerade att göra.

Förberedelse

Eleverna behöver ha någon kunskap om programmering och gärna ha hört begreppen "ettor och nollor", kod, algoritm, programmering, loop och villkor. Det går självklart bra att samtala om klippet ändå, men ta då gärna tillfället i akt att avsluta med att berätta hur du tolkar det och använda några av begreppen inom programmering. På sidan 13 i Internetstiftelsens guide Barnhack  finns en bra beskrivning av hur en dator fungerar.

Det här är en dator:
Väldigt förenklat kan man säga att en dator ( i en mobiltelefon eller laptop, eller läsplatta) består av fyra delar:
1. En processor. Processorn Kan man säga fungerar som datorns hjärna. Det är pro- cessorn som utför instruktionerna (koden) en människa ger den.

2. Ett minne. Minnet används dels för att lagra instruktioner i form av datorprogram, men också för data (information) som exempelvis textdokument, bilder och musik.

3. En del eller flera delar för att presentera data, exempelvis en skärm eller en högtalare.

4. Delar för att samla in data. För en traditionell dator kan det exempelvis handla om en mus och ett tangentbord, medan en modern
mobiltelefon har en skärm som det går att peka på.

Processorn bearbetar bara ettor och nollor i form av något som kallas för binära tal. Därför omvandlas också all information i en dator till ettor och nollor, exempelvis när du rör datorns mus.

Genomförande

Titta på klippet tillsammans. Låt eleverna fundera i mindre grupper kring varför datorn inte kan svara på önskemålet om en bakelse. Använd frågorna som stöd. Eleverna beskriver klippet parvis med hjälp av ord från programmering. Avsluta lektionen med att låta eleverna önskedrömma om vad de skulle vilja att en dator eller robot kunde hjälpa dem med.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Individer och gemenskaper
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-