.FILE
Illustrerad dator med frågetecken
Digital vardag – så funkar tekniken | åk 4-6

Hur fungerar en dator?

Lektionen handlar om att förstå att datorer styrs av program.

1

Vad gör datorn?

Säger datorn "hej"?

Titta på klippet. Svara på frågorna.

 • Vad gör datorn?
 • Kan datorn prata? Vad kan den säga?
 • Hur lärde du dig prata?
 • Hur lär sig en dator prata?
 • Vad betyder alla ettor och nollor?
 • Vad betyder bakelsen i pratbubblan?
 • Varför kommer det frågetecken på datorns skärm?
2

Använd programmeringsord

Beskriv klippet för någon som inte har sett det med hjälp av orden som vi använder när vi programmerar. Hjälps åt att minnas vad de betyder.

 • dator
 • kod
 • loop
 • algoritm
 • programmering
 • villkor
3

Sammafatta

Om du fick önska en robot som var programmerad att göra precis vad du ville, vad skulle den göra då? Rita, skriv eller berätta för varandra!

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna sätta ord på sina kunskaper om att datorer gör det som de är programmerade att göra.

Förberedelse

Eleverna behöver ha någon kunskap om programmering och gärna ha hört begreppen "ettor och nollor", kod, algoritm, programmering, loop och villkor. Det går självklart bra att samtala om klippet ändå, men ta då gärna tillfället i akt att avsluta med att berätta hur du tolkar det och använda några av begreppen inom programmering. På sidan 13 i I Internetstiftelsens guide Barnhack finns en bra beskrivning av hur en dator fungerar.

Genomförande

Titta på klippet tillsammans. Låt eleverna fundera i mindre grupper kring varför datorn inte kan svara på önskemålet om en bakelse. Använd frågorna som stöd. Eleverna beskriver klippet parvis med hjälp av ord från programmering. Avsluta lektionen med att låta eleverna önskedrömma om vad de skulle vilja att en dator eller robot kunde hjälpa dem med.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Individer och gemenskaper
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Information och kommunikation
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad gör datorn?
 • Lektionsdel 2
  Använd programmeringsord
 • Lektionsdel 3
  Sammafatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false

-