.FILE
Introducera källkritik | åk 7-9

Granska Youtube

Lektionen ger grundläggande förståelse för hur man kritiskt kan granska Youtube och andra källor som sprider information och underhållning.

1

Hur fungerar Youtube?

Arbeta i grupp och besvara frågorna. Tips! Du kan hitta svaren på frågorna i Wikipedia-artikeln om tjänsten.

 • Vad är Youtube för sorts webbplats?
 • Berätta kort om webbplatsens historia. När och hur startades tjänsten? Varför startades tjänsten?
 • Använder du Youtube? Om ja, ge exempel på kanaler du följer och vad du söker där.
 • Vilka är de största Youtube-kanalerna och hur vet du det?
2

Granska ett Youtube-klipp

Titta på klippet och svara på frågorna.

The first Kiss laddades upp av Tatia PIlieva

 1. Vilken kanal (vem är avsändare) ligger klippet på? Ge en beskrivning av  Youtubern utifrån innehållet som finns på kanalen.
 2. Hur många visningar har klippet? Varför tror du att klippet har så många visningar?
 3. Sammanfatta kort innehållet i filmen. Vad handlar den om? Hur är den gjord? Vilka deltar? Och varför?
 4. Filmen presenteras av Wren. Vad gör Wren för något? Varför har de gjort filmen?
 5. Vilket syfte har filmen? Finns det något dolt budskap? Om det finns ett dolt budskap vad skulle det kunna vara?
 6. Under filmen finns en länk till wrenstudio.com som leder till en sida som inte har med filmen att göra, varför tror du att det har blivit så? (Ledtråd: har med domännamnet att göra)
3

Andra virala filmer att granska

Välj en eller flera av filmerna och gör en granskning av Youtube som "kanal"

 • The Epic Split

 • Alibaba

 • Always Like a girl

Använd följande frågor:

 1. Vad handlar filmklippet om? Sammanfatta innehållet. Skriv en kort sammanfattning.
 2. Vem är den tänkte mottagaren? Vilka känslor väcker filmen? Vad vill filmmakaren att mottagaren ska göra, känna, tänka?
 3. Vilket är syftet med filmen? Framgår det när du ser klippet? Hur? Ta fram exempel.
 4. Hur många har sett klippet? Varför presenteras den informationen på Youtube?
 5. Vem är avsändaren? Hur presenterar avsändaren sig på Youtube? Titta på deras kanal.
 6. Vilka klipp rekommenderar Youtube i samband med filmen? Är dina rekommendationer samma som dina kompisars? Om ja, varför tror du att det är så? Om inte, vad kan det bero på?
4

Sammanfatta era slutsatser

Sammanfatta era slutsatser med hjälp av frågorna.

 • Vad är Youtube för sorts källa?
 • Vad ska man tänka på när man granskar information på Youtube? Ge förslag på minst tre frågor som alla bör ställa när de tittar på klipp på youtube.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med  lektionen är att öka kunskapen om källor, källkritik och Youtube:s roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare.

Förberedelser

Titta igenom materialet om Youtube och se filmen som eleverna ska granska i lektionsdel 2. Om man vill kan man efter lektionen gå vidare och visa hur filmens egentliga syfta uppmärksammades i media. Som här i en artikel i Expressen 12 mars 2014, Bluffen bakom den hyllade kyssvideon.

En mer utförlig presentation kan du hitta i dokumentet (pdf) om Youtube en massa tv-kanaler.

Genomförande

Låt eleverna arbeta i grupper med att utifrån de frågor som finns i lektionsdel 1 ta reda på hur Youtube är uppbyggt och fungerar. Låt dem analysera filmen i lektionsdel 2 och jämföra sina resultat med varandra. Avsluta med att gemensamt reflektera kring Youtube och dess innehåll.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll för ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Hur fungerar Youtube?
 • Lektionsdel 2
  Granska ett Youtube-klipp
 • Lektionsdel 3
  Andra virala filmer att granska
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta era slutsatser

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen