.FILE 2G 3G 4G 5G
Koll på vad internet förändrat | åk 4-6

Trojaner, virus, kakor och candy drop

Lektionen handlar om ord och begrepp för det vi behöver skydda oss mot på internet.

Para ihop begrepp med förklaring

Läs och fundera.

Har du tänkt på att många av de ord och begrepp som vi använder för det som händer på nätet kommer från ett helt annat sammanhang? Om du känner till ordens ursprung eller andra betydelser kan det faktiskt vara lättare att förstå hur du kan skydda din viktiga information och undvika att bli lurad. Para ihop orden med rätt förklaring.

 • trojan (trojansk häst)
 • virus
 • candy drop
 • infektera
 • cookies/kakor
 • nätfiske

Förklaring A

 • En liten mikroorganism, som måste invadera en levande cell och styra den för att kunna föröka sig och orsaka infektion.
 • Små datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva inuti andra program.

Förklaring B

 • Fiske med nät.
 • Nätfiske syftar till att lura människor på deras lösenord, kreditkortsnummer eller känslig information.

Förklaring C

 • Att bli smittad av ett virus.
 • När en dator eller annan digital enhet påverkas av elakartad kod.

Förklaring D

 • Godisregn
 • Utnyttjar den mänskliga lusten för godsaker och placerar ett elakartat program på en usb-sticka som delas ut till intet ont anande användare.

Förklaring E

 • Enligt myten en krigslist som grekerna använde sig av för att besegra staden Troja. Grekerna skapade en gigantisk, ihålig trähäst i vilken de gömde sig och på så sätt kunde de erövra Troja. Begreppet har blivit en synonym för en gåva som bär på en dold förbannelse.
 • Ett datorprogram som utger sig för att vara till nytta eller nöje, men som gör något annat när det lurat en användare att installera eller köra det.

Förklaring F

 • Söta bakverk.
 • En liten textfil som sparas i webbläsaren. Kan innehålla information om ditt besök på olika webbplatser för att förbättra webbplatsen för dig som användare.

Du hittar förklaringar till begreppen här.

Har du egna erfarenheter?

Diskutera era erfarenheter av hur man kan skydda sig själv och sin information på nätet.

 • Har du eller någon du känner blivit av med viktig information till följd av exempelvis virus eller nätfiske?

Skriv eller rita

Välj en av uppgifterna.

 • Skapa en affisch eller en skämtbild som visar den dubbla betydelsen hos något av orden. Rita, skriv, klistra bilder eller gör collage.
 • Skriv en berättelse om hur du:
  • en morgon vaknar och upptäcker att du är ett datavirus, en trojan eller en mask. Berätta om din dag.
  • du tillhör en liga som vill komma över alla glass- och läskfabrikanters hemliga recept. Berätta om era planer och om hur ni gör för att komma åt informationen över internet.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för hur attacker och intrång på nätet kan gå till, hur de kan skydda sig och vad det kan få för konsekvenser om de skulle råka ut för det.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Behöver du läsa mer om attacker och intrång på nätet kan du göra det i Internetguiden "IT-säkerhet för privatpersoner" (PDF)  .

Om du vill använda dig av alternativ 2 där eleverna minglar och letar efter kompisar med matchande lappar behöver du förbereda det.

Genomförande

Inled med att låta eleverna para ihop ord och förklaringar som handlar om it-attacker och dataintrång. Gärna parvis eller tre och tre. Diskutera vilka hot de kände till. Om de vill kan de berätta om något de själva har råkat ut för. Avsluta med att rita eller skapa egna bilder. Ordens dubbla betydelser gör att det är roligt att låta eleverna fantisera. Bildgoogla om ni vill ha tips och idéer.

Fördjupning

Skriv en berättelse. Föreställ dig att du är ett virus, en trojan eller en mask och skriv en berättelse om en dag i ditt liv. Hur går det till när du attackerar? Varför gör du det? Vem styr dig? Hur blir du behandlad? Låt eleverna ta del av fakta om ”riktiga” maskar och virus att använda som underlag i sina berättelser.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i samhällsorientering (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4–6)

Tala, lyssna och samtala
- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Teknik

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. /.../
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges eleverna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Centralt innehåll i ämnet teknik årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar
- Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-