.FILE 2G 3G 4G 5G
Koll på regler på nätet | åk 4-6

Samtal om nätetikett

Lektionen handlar om regler och normer på nätet och hur vi förhåller oss till dem.

Vad är nätetikett?

Läs texten om vett och etikett och svara på frågorna. Fundera först enskilt och sedan tillsammans.

Vett och etikett

 • Smaska inte när du äter!
 • Träng dig inte i kön.
 • Lägg inte din väska på tågsätet bredvid dig.

"Vett och etikett" brukar man kalla de skrivna och oskrivna regler som vi människor har för att kunna umgås med varandra på ett trevligt och hänsynsfullt sätt. Det finns många etikettregler för hur vi bör bete oss när vi är bland andra människor - på jobbet, på bussen eller när vi går på fest. Etikettregler kan skilja sig mellan olika kulturer och tidsåldrar, men också mellan olika grupper och tillfällen. Men vilka regler och normer för mänskligt umgänge gäller på nätet?

 1. Kan du komma på några etikettregler (skrivna eller oskrivna) som ni har i er skola?
 2. Finns det regler för hur vi bör bete oss mot varandra på nätet? Fundera och ge några exempel.
 3. Kan du ge några exempel på brott mot etiketten på nätet?
 4. Hur vill du att andra ska vara mot dig på nätet?
  Ge exempel från följande situationer:
  - när du pratar med någon på nätet,
  - när någon ger dig en kommentar,
  - när du delar dina fotografier,
  - när någon sprider fotografier på dig.

Skriv ner de tio viktigaste reglerna för att vara schysst på nätet

Arbeta i par. Följ instruktionen som leder till att ni har tagit fram klassens regler för hur man är schysst på nätet.

 1. Varje par skriver ner de fem viktigaste reglerna för hur man är schysst på nätet.
 2. Sätt er med ett annat par och titta på båda parens regler. Kom överens om vilka fem ni gemensamt tycker är viktigast. Anteckna dem på ett A3-papper och placera på bordet.
 3. Gå sedan runt gruppvis och läs alla gruppers förslag.
 4. Sätt kryss på de andra gruppernas regelförslag som ni känner igen från er egen lista.
 5. Avsluta med att se vilka fem regler som har fått flest kryss. Det är de som flest i klassen står bakom.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med  lektionen är att ge eleverna grundläggande förståelse för regler och normer för hur vi beter oss på nätet. Målet är att inleda ett samtal kring nätetikett och vad det innebär att vara en schysst person på nätet.

Förberedelser

Förbered dig genom att läsa igenom uppgifterna och fundera över hur du själv skulle svara. Om du vill läsa mer om etik och nätetikett finns ett kapitel om det i Internetstiftelsens internetguide "Yttrandefrihet på nätet". 

Genomförande

Lektionen inleds med en övning där eleverna, först enskilt och sedan gemensamt, får fundera över etikettregler som de redan känner till. I den avslutande uppgiften får de tillsammans med de andra i klassen komma fram till en gemensam lista över de tio viktigaste reglerna för att vara schysst på nätet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-