.FILE
Nosa på källkritiska frågor | åk F-3

Nyheter sprids i raketfart

Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

1

Titta på bilden

Titta på bilden tillsammans med en kompis. Beskriv den för varandra. Svara på frågorna - ni kan ha olika svar.

 • Vad föreställer bilden? Beskriv den.
 • Vad tror du att de två personerna säger till varandra? Hitta tillsammans på ett kort samtal som passar till bilden.
 • Om du fick höra något helt fantastiskt, nästan osannolikt, av en kompis, vad skulle du göra med den informationen?
 • Tror du att det du ser på bilden kan komma som en nyhet i tidningen nästa dag? Varför? Varför inte?
 • Hur tror du det går till när en stor nyhet snabbt sprids över hela världen?
 • Vilka frågor brukar du vilja ställa för att ta reda på mer om något som har hänt eller som du har läst eller hört talas om?
2

Sändare, mottagare, budskap

Läs texten tillsammans

Vem säger vad till vem?

Hur går det egentligen till när ett budskap, till exempel en nyhet, sprids? Jo, för att vi ska få reda på att något har hänt som vi inte själva har sett måste någon berätta det för oss. Det kan ske på olika sätt. Vi kan läsa om det i en tidning. En kompis kan berätta det för oss. Eller så kanske vi ser ett program eller videoklipp om det. Den som sprider något som har hänt kan man kalla sändare eller avsändare, den som tar emot budskapet är mottagare.

Titta på bilden tillsammans igen. Prata om vem som är sändare och mottagare. Vilket budskap delar de med varandra. Tänk på att det kan finnas olika förslag.

3

Sammanfatta

Ge sändaren och mottagaren på bilden tips om vad de ska tänka på innan de sprider ett budskap eller en nyhet.

 • Vad är viktigt att den som delar ett budskap eller en nyhet tänker på?
 • Finns det något som den som tar emot ett budskap eller en nyhet behöver tänka på?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt få eleverna att själva reflektera över vad det innebär att vara källkritisk.

Förberedelser

Det kan vara bra att under samtalet om bilden uppmuntra eleverna att använda orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Genomförande

Hela lektionen utgår från bilden i lektionsdel 1. Först arbetar eleverna i par och därefter sammanfattar ni i helklass det paren har kommit fram till.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Titta på bilden
 • Lektionsdel 2
  Sändare, mottagare, budskap
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen