.FILE 2G 3G 4G 5G
Koll på livet på nätet | åk 4-6

Integritet: introduktion | åk 4–6

Lektionen handlar om integritet och kränkningar.

Berätta om handlingen i klippet

Titta på klippet och beskriv vad det handlar om. Jämför med varandra.

Animation av en person som får en boll i huvudet samtidigt som en mobilkamera tar en bild, pratbubblor med orden "HA!" och "POSTA!" dyker upp i bild.

Vad betyder integritet?

Arbeta tillsammans i mindre grupp och förklara vad de tre orden betyder. Läs texten om integritet.

Använd en ordlista och ta reda på vad orden betyder

 • privat
 • integritet
 • kränkning

Vad är integritet?

Integritet är ett ord som kan vara klurigt att förstå. Det är abstrakt, alltså något som inte går att se eller ta på, och kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I ett och samma sammanhang kan det till och med betyda olika saker för olika personer.

För att förstå vad integritet handlar om kan du föreställa dig att du har en rockring runt kroppen. Det som finns innanför ringen, mellan dig och ringen, kan ingen se eller komma åt om du inte väljer att flytta på ringen, öppna den eller låta någon stå tillsammans med dig i den. Det utrymmet är din integritet. Där finns allt möjligt - din kropp, dina känslor, dina hemligheter, dina tankar, dina privata saker och bilder, sånt du är rädd för och sånt du är rädd om. Ringen är till för att skydda dig och det du sätter ett högt värde på. Och det är just för att människor tycker olika om vad det som finns där mellan kroppen och ringen är värt, som integritet inte är detsamma för alla.

Den där ringen finns så klart inte på riktigt, men det kan vara ett bra sätt för att tänka på integritet. För då förstår de flesta att det är fel att tränga sig in i eller göra sönder andras ringar. På internet och i sociala medier är de där osynliga ringarna ännu mer osynliga! Därför händer det att människor struntar i dem eller glömmer bort dem och kliver innanför andras integritet på nätet. Till exempel genom att dela dela taskiga bilder, skriva hemligheter eller sprida information om andra utan att fråga om lov först. Det kallas att kränka någons integritet.

Din integritet

Gör värderingsövningen tillsammans.

 1. Ta ställning till ett påstående i taget genom att fundera på hur mycket du håller med om det.
 2. Ställ dig på valfri plats längs med en tänkt skala/termometer i klassrummet. Ena änden av skalan betyder Håller med helt och hållet och andra änden Håller inte alls med.
 3. När alla tagit ställning kan ni prata om hur ni har valt.

Det finns inte något rätt eller fel – bara olika åsikter! Du får ändra dig eller låta bli att välja.

 • Tillgång till internet är en mänsklig rättighet.
 • Jag har inga hemligheter i skolan.
 • Om jag tycker något är roligt borde alla andra också tycka det.
 • Jag blir inte ledsen om någon skrattar åt mig.
 • Den som blir ledsen när någon delar eller visar larviga smygtagna foton är överkänslig.
 • Gratis är gott.
 • Allt som jag skriver på nätet är sånt som jag vill att alla ska veta.
 • Jag har inga hemligheter hemma.
 • Det man delar på nätet går att ta tillbaka.
 • Jag delar öppet allt jag gör på nätet.
 • Vem som helst får dela vad de vill om mig på nätet.
 • Det är okej att sprida skämtbilder om andra.
 • Det finns information som jag aldrig skulle dela på nätet.
 • I sociala medier är jag fri att skriva och vara vem jag vill.
 • Min integritet är viktig.
 • Jag har rätt att sprida information om andra.
 • Allt jag delar med mina kompisar skulle jag kunna berätta för mina föräldrar.
 • Det är viktigt med integritet på nätet.

Sammanfatta

Titta på klippet igen och berätta vad det handlar om med hjälp av orden:

 • privat
 • integritet
 • kränkning
Animation av en person som får en boll i huvudet samtidigt som en mobilkamera tar en bild, pratbubblor med orden "HA!" och "POSTA!" dyker upp i bild.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionen syftar till att ge en introduktion till begreppet integritet samt till vilka rättigheter och skyldigheter som finns på internet.

Förberedelser

Läs om integritet och vad integritet på internet innebär här: Internetkunskap, Det här är integritet - och därför behöver du bry dig  . Titta på klippet, gif:en, och tänk igenom på vilka olika sätt handlingen i den kan tolkas.

Genomförande

Eleverna återberättar, beskriver och tolkar innehållet i ett kort klipp, en gif, som visar en händelse. Använd vid behov de här frågorna som stöd: vad råkar någon ut för, vem råkar ut för något, vad händer sen, vilka konsekvenser får händelsen? Låt eleverna fundera ut sin tolkning av vad som händer i klippet innan de jämför berättar och jämför med varandra. Läs den korta texten om integritet och gör värderingsövningen innan eleverna kopplar sina tolkningar av klippet till begreppen: privat, integritet och kränkning.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 4–6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Google Drive

Microsoft Teams

Eller installera vårMicrosoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-