Matematiska lägesmått med en micro:bit

Lektionen handlar om att träna lägesmått genom att programmera en micro:bit.

Lektionsförfattare: Camilla Askebäck Diaz

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att med hjälp av blockprogrammering låta eleverna öva på lägesmått. Lektionen utgår från att eleverna använder en micro:bit.

Förberedelser

Inför lektionen är det bra om du som pedagog har grundläggande kunskap om hur micro:biten fungerar.

Behöver du förkunskap?
Du behöver också ha koll på hur du kopplar micro:bit till en dator respektive surfplatta då tillvägagångssätten skiljer sig åt. Om du använder surfplatta måste appen micro:bit vara installerad. Lektionen bygger på att du använder en fysisk micro:bit, det vill säga en micro:bit med batteri, alternativt att du arbetar med micro:biten som programmeras och som finns på webben.

Gå i god tid innan lektionen igenom, eller repetera, de matematiska begreppen: medelvärde, median och typvärde samt de matematiska metoderna för beräkning av medelvärde och median.

Eleverna behöver också tärningar (en tärning/par).

Genomförande

Du och eleverna följer tillsammans en steg-för-steg-instruktion för att skapa en digital tärning i en micro:bit.

Lektionen avslutas med att eleverna genomför en statistisk undersökning där de jämför resultaten från att använda sin programmerade micro:bit och en tärning.

Se läroplanskoppling

Matematikens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 7-9)

Algebra

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningsmatris

Kunskapskrav årskurs 9.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Repetera medelvärde, median och typvärde

Instruktioner

Titta på presentationen för att repetera begreppen medelvärde, median och typvärde och de metoder som finns för att beräkna dessa.

2 Lektionsdel 2:

Läs av och beräkna

Instruktioner

Använd tabellen för att läsa av och beräkna medelvärde, median och typvärde.

 1. Vad är medellängd?
 2. Vilken är medellängden?
 3. Vad är en median?
 4. Vilken är medianen för skostorleken?
 5. Vad är typvärde?
 6. Vilket är typvärdet för skostorlekarna?
3 Lektionsdel 3:

Starta med micro:bit

Instruktioner

Arbeta i par. Arbeta enligt instruktionerna på webbplatsen www.microbit.org.

Gå till www.microbit.org

 • Klicka på Let’s code (överst på sidan).
 • Välj JavaScript Blocks Editor och klicka på Let’s code.
 • Nu är ni inne i editorn där ni ska skapa kod.
 • Först behöver ni byta språk. Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj det språk som är bäst för er. I GIF:en finns en enkel beskrivning.

 • I editorn finns det tre delar. Micro:biten som visar vad som händer i programmet. Verktygslådan, där alla programmeringsdelar finns. Programmeringsytan, där ni skriver ert program.

   Skapa en variabel

 1. Det första blocket ni ska använda är det som ska starta programmet. För att simulera ett tärningskast behöver det skaka. Ni hittar Startblock under fliken Input. Dra ut blocket som heter när skaka i programmeringsytan.
 2. Skapa en variabel. En variabel är en funktion, som du som programmerare kan ge en funktion. Variabeln ska kallas tärning, eftersom ni ska skapa en tärning. Ni hittar variabel-blocket under lådan Variabler och blocket som heter sätt namnlös.
4 Lektionsdel 4:

Programmera: Villkor för tärningens sidor

Instruktioner

Fortsätt arbeta två och två med att skapa en tärning med hjälp av micro:biten.

Villkor för variabeln

 • Du bestämmer vad som gäller för variabeln genom att välja ett block som heter välj slumpmässigt 0 till xx under Matematik. Ändra till 5 i rutan genom att klicka på den.
  1. Varför ska det vara ”noll till fem” på en tärning med sex sidor?
  2. Vad kommer att hända när man skakar på micro:biten?
  3. Hur kan vi få micro:biten att fungera som en tärning? Alltså att visa siffran 1?

Om ni slår en etta med er tärning ska den visa en prick. Hur får vi till det?

 1. För att tärningen ska fungera behövs ett villkor. Blocken för villkor finns under fliken Logik.
  Använd villkorsblocket om-då och blocket 0 = 0. Men eftersom det är variabeln tärning som bestämmer vad som ska ske byter vi den första 0 till variabeln tärning. Den andra 0 byter vi till 1.
 2. Reflektera!
  – Varför gör vi så?
  – Vad kommer att hända när variabeln tärning är lika med 1?
  – Kan ni hitta ett block som gör detta åt oss? (bilden visar ett förslag)
 3. Finns det problem med den här tärningen? Vad vill du ska hända om siffran som slumpas fram är två eller tre? Hur löser du det? Finns det andra villkor som du kan använda? Undersök genom att klicka på kugghjulet.
 4. Det finns ett villkor som kallas om_annars, eller else_if som du ska använda. För att bestämma vad som ska hända om variabeln tärning visar en annan siffra än 1.
 5. Nu behöver du programmera det som ska hända om variabeln tärning är 2, 3, 4 och så vidare. Tänk på att lägga in flera villkor annars_om_då. Ett förslag på hur det kan se ut finns i filen som du kan ladda ner här.
 6. Testa micro:bits tärning genom att klicka på Skaka.
 7. Har du en fysisk micro:bit och vill föra över koden till enheten då finns det instruktioner för hur du gör det för dator här och för surfplatta här.
5 Lektionsdel 5:

Använd tärningen

Instruktioner

Fortsätt att arbeta i par.  Använd er programmerade tärning för att bokföra ett bestämt antal kast och sedan beräkna medelvärde, median och typvärde. Gör detsamma med en vanlig tärning.

 1. Slå (skaka) din fysiska eller virtuella micro:bit 30 gånger och bokför dina kast.
 2. Beräkna
  • medelvärde
  • median
  • typvärde
 3. Slå en vanlig tärning 30 gånger och bokför dina kast.
 4. Beräkna
  • medelvärde
  • median
  • typvärde
 5. Jämför resultaten mellan micro:bit-tärningen och den vanliga tärningen. Är de lika eller olika?
 6. Gå igenom något exempel från klassen i helgrupp och resonera kring om det blev någon skillnad.
6 Lektionsdel 6:

Nästa lektion

Instruktioner

Undersök slump och programmering med Scratch som programmeringsmiljö i lektionen: Slump och statistik med Scratch