.FILE
forstorningsglas-wikipedia
Fatta fria källor och fejkade sidor | åk 7-9

Källkritisk granska - Wikipedia-artikel

Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.

1

Om Wikipedia

Samtala parvis om vad ni vet om Wikipedia.

 1. Vad är Wikipedia?
 2. Vem bidrar med artiklar och material på Wikipedia?
 3. Hur använder du Wikipedia?
 4. Har du någon gång varit tveksam till att använda Wikipedia?
 5. Har du någon gång varit tveksam till något du läst eller sett på Wikipedia?
 6. Vilken bild har du av trovärdigheten hos Wikipedia? Förklara och motivera ditt svar.
2

Granska artiklar på Wikipedia

Granska två artiklar från Wikipedia med hjälp av frågorna. Jämför resultatet av dina granskningar med hjälp av de markerade kriterierna i frågorna.

 1. Har artikeln redigerats? Hur många gånger?
 2. Vilken status har artikeln? Är den märkt som "utmärkt", "bra" eller "rekommenderad"?
 3. Vilka källor har artikeln? Är de få eller många? Testa länkarna!
 4. Finns det någon diskussion kring innehållet i artikeln?
 5. Hur värderar du trovärdigheten i artikeln?
 6. Skulle du använda någon av artiklarna i ett arbete om Kanada eller Polen? Motivera ditt svar.
3

Sammanfatta

Diskutera tillsammans vad ni kom fram till när ni undersökte artiklarna. Formulera två råd som kan vara bra att tänka på när man använder Wikipedia som källa till information och fakta.

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna källkritiskt granska artiklar på Wikipedia.

Förberedelser

Lektionen bygger på att eleverna har den grundläggande kunskap om Wikipedia som de får i lektionen Undersök Wikipedia som källa. Om ni inte har arbetat med den eller behöver repetera innehållet i den är det bra att gå igenom presentationen (pdf) och ta del av filmen som handlar om Wikipedia.

Genomförande

Som förförståelse får eleverna repetera vad de vet om Wikipedia två och två. Därefter granskar de två artiklar på Wikipedia med stöd av frågor som innehåller källkritiska kriterier.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Om Wikipedia
 • Lektionsdel 2
  Granska artiklar på Wikipedia
 • Lektionsdel 3
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen