.FILE
Koll på vad internet förändrat | åk 4-6

Reflektera kring språket på nätet

Lektionen handlar om vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.

1

Använder du emojis?

Svara på frågorna tillsammans med en kompis.

 1. Brukar du använda emojis? Om du gör det, när brukar du använda emojis?
 2. Har det hänt dig eller någon du känner att en emoji har missuppfattats? Berätta vad som hände?
 3. Är det alltid okej att använda emojis? Fungerar emojis:
  - när din lärare skriver ett mejl till klassens föräldrar?
  - när du sms:ar ledarna vid din fritidsaktivitet?
  - när dina föräldrar ansöker om medlemskap i en förening?
  - när journalister vid en dagstidning publicerar texter på webben?
  - när du ska skriva en text vid ett prov?
 4. Har du någon favorit-emoji?
 5. Om du fick önska en ny emoji, vad skulle den föreställa? Gör en skiss.
2

Vilken emoji använder ni?

Titta på klippet. Undersök sedan vilken som är den mest använda emojin i klassen.

3

Översätt meddelanden

Översätt de fyra korta meddelandena med hjälp av emojis. Jämför med varandra och se om ni valde att göra på samma sätt.

 • Bokat skidsemester sjukt glad!
 • Ingen bio pappa magsjuk
 • Hysteriskt kul! Kom hit!
 • Pallar inte komma ringer senare.

Skriv om de fyra meddelandena till fullständiga, riktiga, meningar. Jämför och fundera på vilka ord och ordklasser det är som faller bort i chatt- eller sms-konversationer.

4

Sammanfatta

Fundera och diskutera.

 • Om ni har valt att "översätta" olika, vad beror det på?
 • Varför kan det vara viktigt att välja rätt språk, ord eller symboler när man skickar meddelanden, mail eller brev? När är det särskilt viktigt att tänka sig för tycker du?
 • Kommer emojis att användas i fler eller färre sammanhang i framtiden? Diskutera i klassen.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna reflektera kring emojisars roll i olika kommunikationssituationer.

Förberedelse

Titta på klippet om hur folk på stan använder emoji.

Genomförande

Inled lektionen genom att låta eleverna reflektera kring hur de själva använder emojis.  Titta på klippet och  gör en snabb klassrumsundersökning kring vilken emoji som är mest använd. Fundera tillsammans kring hur vår kommunikation påverkas om vi inte fyller symbolerna vi använder med samma betydelse. Låt eleverna översätta några meddelanden skrivna med ord till att istället innehålla så många emojis som möjligt. Jämför och diskutera olika lösningar.

Fördjupning

Arbeta med att göra videoklipp med egna emoji-utmaningar. Antingen tillsammans i klassen eller genom att låta eleverna filma i närområdet när de frågar olika målgrupper om några olika utvalda emojis. Om man väljer det senare alternativet kan en ytterligare uppgift handla om att gå vidare för att upptäcka eventuella skillnader mellan olika grupper avseende ålder, kön eller sysselsättning.

Se läroplanskoppling

Svenska (årskurs 4–6)

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Använder du emojis?
 • Lektionsdel 2
  Vilken emoji använder ni?
 • Lektionsdel 3
  Översätt meddelanden
 • Lektionsdel 4
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen