.FILE
illustration-skarm-med-blommor
Koll på källkritik | åk 4-6

Källkritik av bilder

Lektionen handlar om bildens betydelse i budskap.

1

Välj bild till rubrik

Vikingaskatt hittad på åker i Sollentuna

Titta på bilderna och välj den du tycker passar bäst till tidningsrubriken "Vikingaskatt hittad på åker i Sollentuna". Förklara varför du tycker som du gör och diskutera tillsammans hur olika val av bild kan påverka hur vi uppfattar en rubrik.

2

Kan bilder ljuga?

Läs texten som beskriver en händelse som blir en stor nyhet i en gratistidning. Svara på frågorna och diskutera era svar med varandra.

Fritidsgården har brunnit

En fritidsgård dit många ofta går har brunnit ner. Branden kanske är anlagd. Utanför den nedbrunna lokalen samlas många ledsna barn och ungdomar. En reporter från en lokal gratistidning går runt och pratar med folk och fotograferar grupper av människor. I en grupp ungdomar är det en person som skrattar till mot kameran. När nyheten kommer på första sidan i gratistidningen har reportern valt att beskära bilden så att bara den personen syns riktigt bra och gett sin artikel rubriken: Polisen misstänker anlagd brand.

 • Vad tycker du om reporterns val av bild?
 • Visar bilden hela sanningen? Vad låter den bli att visa när den är beskuren på det sättet?
 • Är bilden autentisk, visar den det tillfälle som artikeln handlar om?
 • Är bilden representativ, visar den hur det var på platsen?
 • Är bilden tendentiös, vill den som har valt bilden få den som ser den att tycka eller tänka något särskilt?
 • Varför tror du att personen som skrattade gjorde det?

 

3

Vilken bild ger mest effekt?

Du jobbar för en hjälporganisation som vill få människor att skänka pengar till välgörenhet. Du har bestämt dig för att göra en affisch med texten Dina pengar kan rädda liv. Du har två bilder att välja mellan. Titta på bilderna och välj en av dem.

 • Vilken bild väljer du och varför väljer du den?

4

Passar bilden?

Slagskott

I fredagens match mellan Frölunda och gästande Djurgården bjöds publiken på stor hockeyunderhållning med många mål, vackra uppspel och spänning ända in till sista sekunden. Efter tre perioder följde en förlängning där Frölunda till slut drog det längsta strået och avgjorde med ett läckert slagskott.

Signerat Pelle Mattsson

 • Vad tänker du om valet av bild till artikeln?
 • Vad skulle du vilja lägga till eller stryka i texten för att innehållet i artikeln ska stämma bättre överens med bilden?
5

Sammanfatta

 • Är det mindre, mer eller lika viktigt att granska och analysera bilden i ett budskap som det är att granska och analysera texten? Hur tänker du?
 • Vad tittar du först efter när du söker efter något på internet - bild eller text? Diskutera hur viktig bilden är för att locka läsare, lyssnare eller tittare.
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att bidra till kunskap om hur val  av bild påverkar hur  innehållet i ett budskap, till exempel en nyhet, uppfattas och värderas.

Förberedelse

Stötta elevernas samtal genom att uppmuntra dem att använda ord och begrepp som: vinklade bilder, stereotyper, mediebild, representation och norm.

Genomförande

Låt eleverna genomföra lektionen i par eller mindre grupper. Bryt då och då för gemensam sammanfattning av vad eleverna har samtalat om. Målet är att väcka elevernas tankar kring hur en bild kan förstärka, vinkla eller förminska i ett budskap.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
- Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
- Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Granskning av samhällsfrågor
- Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Texter
- Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Centralt innehåll i bild (årskurs 4-6)

Bildframställning
- Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
- Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Bildanalys
- Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
- Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Välj bild till rubrik
 • Lektionsdel 2
  Kan bilder ljuga?
 • Lektionsdel 3
  Vilken bild ger mest effekt?
 • Lektionsdel 4
  Passar bilden?
 • Lektionsdel 5
  Sammanfatta

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-