.FILE
robotar på skärm
Koll på digitala källor | åk 4-6

Får jag använda bilden?

Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

1

Vad vet du om bilden du använder?

Arbeta två och två. Svara på frågorna tillsammans.

 1. Brukar ni använda bilder från nätet i era skolarbeten? Ge gärna exempel på när och i vilka ämnen.
 2. Var brukar ni hitta bilder till era skolarbeten?
 3. Vad vet ni om bilderna ni använder? Vet ni:
  • Vems bild det är ni använder?
  • Om bilden är fri att använda?
  • Om bilden används i några andra sammanhang?
  • Om bilden skyddas av upphovsrätten?
2

Hitta den bästa bilden

Läs texten och lös uppgiften med att hitta fria bilder.

Bilder till en ny hemsida

Du har fått i uppgift att göra reklam på kommunens hemsida för en ny skolmatsal dit allmänheten också kan komma och äta lunch vissa tider. Du kommer inte att hinna fotografera själv och bestämmer dig för att leta efter bilder av skolmat på nätet. Hitta minst tre bilder som är fria att använda.

Hitta tre bilder som är fria att använda. Försök att hitta bilder med olika motiv. Till exempel av mat på tallrik, mat i kantiner, elever som äter, en tom skolmatsal, ett storkök och så vidare.

3

Välj bland varandras bilder

Titta tillsammans på alla bildförslag. Välj gemensamt ut de fyra bästa bilderna. Diskutera och motivera era val med stöd av frågorna.

 • Har många hittat samma bilder? Hur kommer det sig? Rensa bort alla dubbletter!
 • Vilka bilder tror ni fungerar bäst för en reklam-puff på kommunens hemsida? Kom överens om vilka fyra bilder ni helst vill använda. Motivera era val.
4

Välj den bild du vill ha

Vilken av de fyra bilderna skulle du vilja använda? Motivera varför du väljer just den bilden och berätta varför du tycker att de andra bilderna är mindre bra. Kontrollera om bilden skyddas av upphovsrätten.

Tips! Tänk på att kommunen vill locka betalande gäster till den nya skolmatsalen.

 • Kontrollera vilka rättigheter bilden har. Finns det något du inte kan använda den till?
 • Bildgoogla för att se om den bild du har valt används av andra på internet. Spelar det någon roll för dig eller kommunen om bilden syns i andra sammanhang? Förklara hur du tänker.
5

Här kan du hitta fria bilder

Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är ge en introduktion till upphovsrätt av bilder.

Förberedelse

Inga

Genomförande

Låt eleverna arbeta i par eller mindre grupper och uppmuntra dem att samtala om hur och var de hittar bilder som är fria att använda.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i bild (årskurs 4-6)

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Bildanalys

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad vet du om bilden du använder?
 • Lektionsdel 2
  Hitta den bästa bilden
 • Lektionsdel 3
  Välj bland varandras bilder
 • Lektionsdel 4
  Välj den bild du vill ha
 • Lektionsdel 5
  Här kan du hitta fria bilder

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen