Får jag använda bilden?

Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

Lektionsförfattare: Greger Ravik

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är ge en introduktion till upphovsrätt av bilder.

Förberedelse

Inga

Genomförande

Låt eleverna arbeta i par eller mindre grupper och uppmuntra dem att samtala om hur och var de hittar bilder som är fria att använda.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i bild (årskurs 4-6)

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Bildanalys

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad vet du om bilden du använder?

Instruktioner

Prata med en kompis och svara på frågorna.

Vad vet du om bilden du tänker använda?

Brukar du använda bilder från nätet i dina skolarbeten? Prata med en kompis och svara tillsamman på frågorna.

 • Var brukar du hitta bilder?
 • Vad vet du om bilderna du använder?

Vet du:

 • Vems bild det är du använder?
 • Om bilden är fri att använda?
 • Om bilden används i några andra sammanhang?
 • Om bilden skyddas av upphovsrätten?
2 Lektionsdel 2:

Hitta den bästa bilden

Instruktioner

Arbeta på egen hand med att hitta fria bilder.

Hitta fria bilder

Du har fått i uppgift att göra reklam på kommunens hemsida för en ny skolmatsal dit allmänheten också kan komma och äta lunch vissa tider. Du kommer inte att hinna fotografera själv och bestämmer dig för att leta efter bilder av skolmat på nätet. Hitta minst tre bilder som är fria att använda.

 • Hitta tre bilder som är fria att använda. Försök att hitta bilder med olika motiv. Till exempel av mat på tallrik, mat i kantiner, elever som äter, en tom skolmatsal, ett storkök och så vidare.
 • Kom ihåg att ha koll på Hur hittar du bilder som är fria att använda?
 • Var noga med anteckna, eller spara en länk till, var du hittar bilden.
3 Lektionsdel 3:

Visa era bilder för varandra

Instruktioner

Välj gemensamt ut fyra bilder. Motivera era val med stöd av frågorna.

Välj de bästa bilderna

Titta tillsammans på allas bildförslag. Välj gemensamt ut de fyra bästa bilderna. Diskutera och motivera era val med stöd av frågorna.

 • Har många hittat samma bilder? Hur kommer det sig? Rensa bort alla dubbletter!
 • Vilka bilder tror ni fungerar bäst för en reklampuff på kommunens hemsida? Kom överens om vilka fyra bilder ni helst vill använda. Motivera era val.
4 Lektionsdel 4:

Välj den bild du vill ha

Instruktioner

Välj en bild och motivera ditt val.

Välj din favorit

Vilken av de fyra bilderna skulle du vilja använda? Motivera varför du väljer just den och berätta också varför du tycker att de andra bilderna är mindre bra. Kontrollera om bilden skyddas av upphovsrätten.

Tips! Tänk på att kommunen vill locka betalande gäster till den nya skolmatsalen.

 • Kontrollera vilka rättigheter bilden har. Finns det något du inte kan använda den till?
 • Bildgoogla för att se om den bild du har valt används av andra på internet. Spelar det någon roll för dig eller kommunen om bilden syns i andra sammanhang? Förklara hur du tänker.
5 Lektionsdel 5:

Fortsätt med nästa lektion

Instruktioner

Få mer kunskap om hur digitala källor lätt kan förändras i lektionen Hur fungerar digitala källor?