.FILE
Börja förstå vår digitala värld | åk F-3

Digital teknik – förbättrar och förändrar

En lektionen för att reflektera kring hur digital teknik förändrar vår vardag

1

Lättare och bättre

Läs texten tillsammans

Vi människor vill gärna göra föremål vi använder bättre på olika sätt. Det gör vi genom att uppfinna nya saker eller utveckla ny teknik. Till exempel teknik som gör att vi inte behöver göra sådant som är tungt, smutsigt, tråkigt eller farligt.

 • Kan du komma på någon teknisk uppfinning som har gjort livet lättare eller bättre för människor?
2

Smartare och enklare

En teknisk lösning som har förändrat mycket i våra liv är den digitala tekniken. Digitala föremål fungerar med hjälp av ett programmerat chip eller dataprogram. En digital uppfinning många inte vill vara utan är mobiltelefonen.

 • Berätta vad man kan göra med en smart mobiltelefon.
 • Rita en bild med saker vuxna skulle behöva ta med sig om de inte hade sina mobiltelefoner.
3

Uppkopplat

Idag äger nästan alla i Sverige något som är digitalt. Till exempel tv, radio, datorer, mobiltelefoner, leksaker, spel, högtalare, hushållsmaskiner, lås, lampor, larm, kameror och klockor. Många digitala föremål är uppkopplade mot internet och kan kopplas samman med varandra. När människan och samhället använder digital teknik kallas det för digitalisering.

En figur mot svart bakgrund, med en digital enhet vid hjärtat

 • Vad brukar du göra med hjälp av digital teknik?
 • Vilka föremål som innehåller digital teknik har du hemma?
 • Brukar du fundera på hur tekniken du har hemma fungerar? Berätta!
 • Vilka digitala föremål finns i ditt klassrum? Gör en lista tillsammans.
 • Vad använde man i klassrummet innan den digitala tekniken fanns?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att reflektera kring hur digital teknik förändrar vår vardag.

Förberedelse

Inga

Genomförande

Gör lektionen tillsammans med eleverna. Läs texterna högt och anpassa frågor och samtal till elevernas ålder och kunskapsnivå. Förklara och samtala om vad förändring och utveckling är och om hur människan har använt teknik för att kunna göra sådant som våra kroppar inte klarar lika bra själva.

Se läroplanskoppling

Teknik
Teknik, samhälle, människa och miljö
Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Tekniska lösningar
Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Samhällsorienterande ämnen
Att leva tillsammans
Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet
Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Yrken och verksamheter i närområdet.

Att undersöka verkligheten
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dela lektionen

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Lättare och bättre
 • Lektionsdel 2
  Smartare och enklare
 • Lektionsdel 3
  Uppkopplat

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen

false
-