.FILE
Grunder i programmering | åk 4-6

Vad är algoritmer?

Lektionen handlar om att få en grundläggande förståelse för vad en algoritm är.

1

Vad vet du om algoritmer?

Fundera först enskilt och sedan i grupp kring:

 1. Vad är en algoritm?
 2. Hur används algoritmer?
 3. Använder du algoritmer?
2

Vad betyder ordet algoritm?

Titta på filmen. Svara på frågorna.

 1. Vad är en algoritm?
 2. Hur används algoritmer?
3

Skriv en algoritm

Gör en algoritm som hjälper en robot att svara på frågan:

 • Är detta en kvadrat?

Börja med att definiera vad som är typiskt för en kvadrat.

 • Det är en figur som har fyra sidor.
 • Det är ...

Ta sedan påståendena och gör om de till ja och nej - frågor: Har figuren fyra sidor? (Ja/Nej).
Om ja, Är de fyra sidorna...

Ett flödesschema som fungerar som en algoritm

Bilden visar en enkel beskrivning (algoritm) för att du ska kunna få svar på frågan: Varför lyser inte lampan?

 • Lampan fungerar inte - varför?
 • Har den el? Ja/Nej - Om nej - Koppla in i väggen
 • Om ja: Är glödlampan hel? Ja/Nej - Om nej - Byt glödlampan
 • Om ja: Köp en ny lampa!

 

4

Testa din algoritm

Visa upp ditt flödeschema för en kompis och låt kompisen följa dina instruktioner för att testa algoritmen. Besvara frågorna.

 1. Fungerar din algoritm? Om inte, vad kan vara fel?
 2. Finns det möjligheter att förenkla beskrivningen eller saknas någon del?
 3. Jämför ditt flödesschema med kompisens. Vilka är likheterna och skillnaderna?
 4. Gör en algoritm för klippet nedan.
  Vad är algoritmer?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap och förståelse för begreppet algoritm som är en central del i dagens digitala samhälle.

Förberedelser

Titta på filmen i lektionsdel 2 där Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, beskriver vad en algoritm är. Testa sedan gärna själv alla uppgifter i lektionen. Om du önskar fördjupad kunskap om algoritmer kan du till exempel läsa Internetstiftelsens kostnadsfria internetguide i ämnet.

Genomförande

Lektionen inleds med tre steg för att bearbeta och ta reda på mer om begreppet algoritm. Därefter får eleverna göra en egen algoritm som de slutligen testar och jämför med en kompis.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 4-6)

Algebra

 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer.
 • Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Vad vet du om algoritmer?
 • Lektionsdel 2
  Vad betyder ordet algoritm?
 • Lektionsdel 3
  Skriv en algoritm
 • Lektionsdel 4
  Testa din algoritm

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen