.FILE
Nosa på programmering | åk F-3

Hur fungerar en robot? | 3 av 3

Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och introducerar begreppen algoritm och sekvens.

1

Finns det saker som du måste göra i en viss ordning?

Fundera först enskilt på frågan och sedan tillsammans med en kompis. Avsluta med att prata i mindre grupper. Finns det saker som du alltid gör i en viss ordning för att det ska fungera?

Beskriv hur du gör när du ska

 • borstar tänderna
 • dukar
 • går på toaletten.
2

Hjälp Svea rätt

Svea har gått för att köpa en present. Nu har hon kommit in i skogen där trollen bor. Svea är programmerad att inte tycka om trollen så hon går snabbt. En bit längre fram ser Svea tre stigar. Vilken ska hon välja för att slippa trollen? När hon kommer närmare ser hon en stor skylt.

3

Reflektera över ordningen

Förklara vad orden betyder:

 • sekvens
 • algoritm
 • rät vinkel

Fundera tillsammans:

 • Kommer Svea att välja samma väg om ni ändrar ordning på instruktionerna?
Till lektionspaketet

För läraren

Se lärarinstruktioner

Syfte

Syftet med lektionen är att introducera begreppen algoritm och sekvens.

Förberedelser

Inför denna lektion rekommenderar vi att du har genomfört dessa två lektioner:

Skriv ut detta arbetsblad. Ta fram fyra stickor eller liknande till varje elev/grupp. Tänk igenom hur du vill introducera begreppen algoritm, sekvens och rät vinkel för eleverna. Algoritm kan liknas vid en lista med instruktioner som är nödvändiga att ha för att lösa ett problem eller nå ett mål. Kanske kan en slalombacke med portar vara en bra bild att använda? Du måste ha rätt utrustning och följa rätt väg genom portarna för att ta dig i mål. Sekvens handlar om att följa en viss ordning. Kanske som när man blandar saft? Gör först si - ta fram ett glas, sen så - häll i en femtedel saft, och sist så här - fyll på med kallt vatten. Allt i en bestämd ordning.

Genomförande

Inled med att samtala om hur eleverna har gjort instruktioner till Svea vid tidigare lektioner. Hur tänkte de och vilka instruktioner gav de när Svea skulle klä sig och gå över bäcken? Förklara begreppen algoritm, sekvens och rät vinkel. Repetera även ordningstalen första, andra, tredje och fjärde. Läs berättelsen om Svea tillsammans och dela sedan ut det utskrivna arbetsbladet Svea stig och stickorna.

Facit

Skylt nummer 3.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Tekniska lösningar

 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Dela lektionen

Spara som PDF

Google Classroom

Klicka på den lektionsdel som du vill spara till Google Classroom:

Google Drive

Microsoft Teams

Klicka på den lektionsdel som du vill dela till Microsoft Teams:

 • Lektionsdel 1
  Finns det saker som du måste göra i en viss ordning?
 • Lektionsdel 2
  Hjälp Svea rätt
 • Lektionsdel 3
  Reflektera över ordningen

Eller installera vår Microsoft Teams app

Så fungerar spara-funktionen