Lektioner i digital kompetens för högstadiet

Välkommen till Digitala lektioner! På den här sidan har vi samlat alla lektioner vi har kring digital kompetens för dig som arbetar på högstadiet som ämneslärare eller mentor. Samtliga är både kostnadsfria och fria att bearbeta för att passa just dig och din undervisning.

Lektioner i digital kompetens för svenskundervisningen

Lektioner kring netetikett

Lektioner kring digital källkritik

Lektioner för SO-undervisningen

Lektioner kring lag och rätt

Lektioner kring netikett

Digital källkritik

Kunskaper i grundläggande digital kompetens

Digitaliseringen 

Lektioner för matematikundervisningen

Introduktion till programmering

Lektioner i  blockprogrammering

Lektioner för teknikundervisning på mellanstadiet

Grundläggande digital kompetens

Programmering

Säkerhet

Lektioner för undervisningen i estetiska ämnen (bild)