Årskurs

åk F-3

Lektioner i digital kompetens (programmering, källkritik, netikett) för årskurs F-3 (förskola och lågstadiet) i grundskolan.

 • lektion

  Tänk säkert - låt ingen lura dig

  Lektionen handlar om hur man kan bli lurad på nätet.

  Passar undervisning i Värdegrund.

 • lektion

  Integritet: en introduktion | åk F–3

  Lektionen handlar om integritet; om barns rätt till privatliv.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Om källtillit | åk F–3

  Lektionen handlar om källtillit, om att förstå varför man litar på vissa källor men inte på andra.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Välja källa: använd källkritiska frågor

  Lektionen handlar om att ställa källkritiska frågor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Sant eller falskt - källkritik | F-3

  Lektionen handlar om källkritik och att värdera information.

  Passar undervisning i Svenska, Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om att se möjligheter och förstå risker med kommunikation på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Börja programmera - vad är en dator? | 1 av 6

  Lektionen är en introduktion till att förstå vad en dator är.

  Passar undervisning i Idrott, Matematik och Svenska.

 • lektion

  Börja programmera - skapa instruktioner | 2 av 6

  Lektionen handlar om att göra en instruktion.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Börja programmera - loopar | 3 av 6

  Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner.

  Passar undervisning i Teknik, Matematik och Svenska.

 • lektion

  Börja programmera - symboler | 4 av 6

  Lektionen handlar om att skriva instruktioner för programmering.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Börja programmera - felsök | 5 av 6

  Lektionen handlar om att öva på att hitta fel i programmering.

  Passar undervisning i Teknik, Matematik och Svenska.

 • lektion

  Börja programmera - sammanfatta begreppen | 6 av 6

  Lektionen repeterar och sammanfattar några centrala begrepp inom programmering.

  Passar undervisning i Svenska och Teknik.

 • lektion

  Personlig säkerhet på nätet

  Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Vänner på nätet

  Lektionen handlar om social interaktion på internet; om att vara en schysst kompis på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Vad sprids på nätet?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vad kan datorn?

  Lektionen handlar om att datorer behöver information och data för att kunna utföra uppgifter.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Var inte en bildtjuv

  Lektionen handlar om att öka förståelsen för hur man får använda andras bilder.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Söktips - att hitta det man letar efter

  Lektionen är en introduktion till sökkritik och hur man söker på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Nyheter sprids i raketfart

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Olika perspektiv på en källa

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Värdera källor: Är fågeln farlig?

  En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vad är en källa?

  Lektionen handlar om betydelsen av att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Uppför dig schysst på nätet

  Lektionen handlar om normer och regler i digitala miljöer.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Var får man fotografera?

  Lektionen handlar om regler och lagar som avgör var, när och hur vi får fotografera och sprida bilder.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 1 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande för ökad förståelse för digital teknik.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 2 av 3

  Lektionen handlar om datalogiskt tänkande och hur digital teknik styrs.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en robot? | 3 av 3

  Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och introducerar begreppen algoritm och sekvens.

  Passar undervisning i Teknik och Matematik.

 • lektion

  Undersök vad som är programmerat

  Lektionen handlar om den digitala tekniken i elevernas närmiljö.

  Passar undervisning i Teknik.