Skolämne

Svenska

Här hittar du lektioner i ämnet svenska som kan utveckla dina elevers digitala kompetens.

 • lektion

  Om källtillit | åk F–3

  Lektionen handlar om källtillit, om att förstå varför man litar på vissa källor men inte på andra.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Om källtillit | åk 4–6

  Lektionen handlar om källtillit och om avsändarens betydelse för budskapet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Välja källa: använd källkritiska frågor

  Lektionen handlar om att ställa källkritiska frågor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Bild som medel för att övertyga

  Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Sökkritik - testa Google

  Lektionen handlar om sökkritik och sökmotorn Google.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Om nätmobbning

  Lektionen handlar om nättrakasserier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Får jag använda bilden?

  Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

  Passar undervisning i Svenska, Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  När ska du vara källkritisk?

  Lektionen låter eleverna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Om källtillit | åk 7–9

  Lektionen är en introduktion till källtillit; vilka källor litar vi på och varför?

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Debattera filter

  Lektionen handlar om att diskutera och ta ställning till olika verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Sant eller falskt - källkritik | F-3

  Lektionen handlar om källkritik och att värdera information.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Undersök Wikipedia som källa

  Lektionen handlar om att undersöka webbplatsen Wikipedia.

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Källkritisk granska - Wikipedia-artikel

  Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Känsliga uppgifter och integritet

  En introduktion till begreppet integritet; om rätten att själv bestämma med vem och hur man vill dela sin information.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Reflektera kring digitala identiteter

  Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Börja programmera - vad är en dator? | 1 av 6

  Lektionen är en introduktion till att förstå vad en dator är.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Idrott.

 • lektion

  Börja programmera - skapa instruktioner | 2 av 6

  Lektionen handlar om att göra en instruktion.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Börja programmera - loopar | 3 av 6

  Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner.

  Passar undervisning i Teknik, Matematik och Svenska.

 • lektion

  Börja programmera - symboler | 4 av 6

  Lektionen handlar om att skriva instruktioner för programmering.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Börja programmera - felsök | 5 av 6

  Lektionen handlar om att öva på att hitta fel i programmering.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Börja programmera - sammanfatta begreppen | 6 av 6

  Lektionen repeterar och sammanfattar några centrala begrepp inom programmering.

  Passar undervisning i Teknik och Svenska.

 • lektion

  Granska digitala identiteter – vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om risker förknippade med internet och digital kommunikation; om nätfiske, grooming och falska identiteter.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Reflektera kring digital vänskap

  Lektionen handlar om normer och värderingar kring vänskap på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vad sprids på nätet?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Hur fungerar digitala källor?

  Lektionen handlar om hur enkelt en digital källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Reflektera kring hur språket förändras av digitaliseringen

  Lektionen handlar om emojis och digitaliseringens påverkan på språket.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vilka bilder får synas?

  Lektionen handlar om hur normer påverkar vilka bilder vi ser i digitala medier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Reflektera kring språket på nätet

  Lektionen handlar om vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vad hände på internet när du föddes?

  Lektionen handlar om samhällets digitalisering.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Reflektera kring chattspråket

  Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Ta ansvar för tryggheten på nätet

  Lektionen handlar om kränkningar och om att ta ansvar för sin egen och andras trygghet på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Skriv nätråd till vuxna

  Lektionen handlar om att synliggöra barns och ungas digitala färdigheter.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.