Skolämne

Bild

Lektioner i ämnet bild som kan utveckla dina elevers digitala kompetens.

 • lektion

  Om källtillit | åk F–3

  Lektionen handlar om källtillit, om att förstå varför man litar på vissa källor men inte på andra.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Bilder och AI

  Lektionen handlar om hur AI-tekniken gör det svårare att källkritiskt granska bilder och filmer.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Bild som medel för att övertyga

  Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Hur ger du samtycke på nätet?

  Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad samtycke är online.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska, Bild, Värdegrund och Biologi.

 • lektion

  Får jag använda bilden?

  Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Sant eller falskt - källkritik

  Lektionen handlar om källkritik och att värdera information.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Reflektera kring digitala identiteter

  Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om att se möjligheter och förstå risker med kommunikation på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Granska digitala identiteter – vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om risker förknippade med internet och digital kommunikation; om nätfiske, grooming och falska identiteter.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Reflektera kring digital vänskap

  Lektionen handlar om normer och värderingar kring vänskap på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vad sprids på nätet?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vilka bilder får synas?

  Lektionen handlar om hur normer påverkar vilka bilder vi ser i digitala medier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vem får se min bild?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Vad skyddar upphovsrätten?

  Lektionen handlar om upphovsrätt; om rättigheter och skyldigheter kopplade till bildanvändning på internet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Får du fotografera här?

  Lektionen handlar om lagar och regler kring fotografering; om var man får och inte får fotografera.

  Passar undervisning i Svenska, Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Söktips – att hitta det man letar efter

  Lektionen är en introduktion till sökkritik och hur man söker på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Nyheter sprids i raketfart

  Lektionen är en introduktion till digital källkritik.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Värdera källor: Är fågeln farlig?

  En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vad är en källa?

  Lektionen handlar om betydelsen av att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Var får man fotografera?

  Lektionen handlar om regler och lagar som avgör var, när och hur vi får fotografera och sprida bilder.

  Passar undervisning i Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Granska bilder

  Lektionen handlar om att kritiskt granska bilder på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Granska bilden vi ger av oss själva på nätet

  Lektionen handlar om att kritiskt granska bilden människor ger av sig själva på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Rättigheter och skyldigheter på nätet

  Lektionen handlar om lag och rätt och brott på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Bild.

 • lektion

  Vad är upphovsrätt?

  Lektionen är en introduktion till begreppet upphovsrätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.