Skolämne

Bild

Lektioner i ämnet bild som kan utveckla dina elevers digitala kompetens.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss