Skolämne

Samhällsorienterande ämnen

Här hittar du lektioner som utvecklar dina elevers digitala kompetens och som passar att använda i de samhällsorienterande ämnena.

 • lektion

  Tänk säkert - vill någon lura dig?

  Lektionen handlar om kännetecken för bluffar som sker på nätet i e-post och via sms.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Artig AI, duktiga drönare och tjusiga chatbots

  Lektionen vill synliggöra den digitala vardag.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Dåtid, nutid och framtid

  En lektion för att reflektera kring vardagen då och nu.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Diggar du digitalt?

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Digital teknik – förbättrar och förändrar

  En lektionen för att reflektera kring hur digital teknik förändrar vår vardag

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Din digitala vardag

  En lektion för att eleverna ska få en möjlighet att prata om det digitala livet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur använder vi internet?

  En lektion för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring den digitala teknik som finns i vår vardag.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Tänk säkert – hur säker är din mobil?

  Lektionen handlar om att göra elever medvetna om hur de kan bli mer säkra i användningen av sin mobil.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Integritet: en introduktion | åk F–3

  Lektionen handlar om integritet; om barns rätt till privatliv.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Om källtillit | åk F–3

  Lektionen handlar om källtillit, om att förstå varför man litar på vissa källor men inte på andra.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Om källtillit | åk 4–6

  Lektionen handlar om källtillit och om avsändarens betydelse för budskapet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Skola överallt - digital ergonomi

  Lektionen handlar om att ha en god digital och fysisk arbetsmiljö när man arbetar hemma.

  Passar undervisning i Idrott och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Skola överallt - ett digitalt klassrum

  Lektionen handlar om ett säkert och tryggt digitalt klassrum.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Skola överallt - plugga digitalt på distans

  Lektionen handlar om distansarbete och digitalt skolarbete.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Teknik och Idrott.

 • lektion

  Teknikhistoria: Gladys och GPS-tekniken

  Lektionen handlar om teknikhistoria och kvinnan bakom GPS-tekniken.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Välja källa: använd källkritiska frågor

  Lektionen handlar om att ställa källkritiska frågor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Bild som medel för att övertyga

  Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

  Passar undervisning i Svenska, Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Sökkritik - testa Google

  Lektionen handlar om sökkritik och sökmotorn Google.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Reflektera kring anonymitet på nätet

  Den här lektionen handlar om anonymitet och vad det innebär.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Om nätmobbning

  Lektionen handlar om nättrakasserier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Nätmobbning är ett brott

  Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Integritet: introduktion | åk 4–6

  Lektionen handlar om integritet och kränkningar.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Får jag använda bilden?

  Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  När ska du vara källkritisk?

  Lektionen låter eleverna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Om källtillit | åk 7–9

  Lektionen är en introduktion till källtillit; vilka källor litar vi på och varför?

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Debattera filter

  Lektionen handlar om att diskutera och ta ställning till olika verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Sant eller falskt - källkritik | F-3

  Lektionen handlar om källkritik och att värdera information.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Undersök Wikipedia som källa

  Lektionen handlar om att undersöka webbplatsen Wikipedia.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Källkritisk granska - Wikipedia-artikel

  Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.

  Passar undervisning i Svenska och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Känsliga uppgifter och integritet

  En introduktion till begreppet integritet; om rätten att själv bestämma med vem och hur man vill dela sin information.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Reflektera kring digitala identiteter

  Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om att se möjligheter och förstå risker med kommunikation på internet.

  Passar undervisning i Bild och Samhällsorienterande ämnen.