Skolämne

Samhällsorienterande ämnen

Här hittar du lektioner som utvecklar dina elevers digitala kompetens och som passar att använda i de samhällsorienterande ämnena.

 • lektion

  Artig AI, duktiga drönare och tjusiga chatbots

  Lektionen vill synliggöra den digitala vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Skola överallt – ett digitalt klassrum

  Lektionen handlar om ett säkert och tryggt digitalt klassrum.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Om nätmobbning

  Lektionen handlar om nättrakasserier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Skola överallt – plugga digitalt på distans

  Lektionen handlar om distansarbete och digitalt skolarbete.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Teknik och Idrott.

 • lektion

  Tänk säkert – vill någon lura dig?

  Lektionen handlar om kännetecken för bluffar som sker på nätet i e-post och via sms.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Bilder och AI

  Lektionen handlar om hur AI-tekniken gör det svårare att källkritiskt granska bilder och filmer.

  Passar undervisning i Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Etik och AI

  Lektionen handlar om etiska frågor kring AI-teknik.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Biologi.

 • lektion

  Teknikhistoria: Gladys och GPS-tekniken

  Lektionen handlar om teknikhistoria och kvinnan bakom GPS-tekniken.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Dåtid, nutid och framtid

  En lektion för att reflektera kring vardagen då och nu.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Samtycke och kontakter på nätet

  Lektionen ger en introduktion till samtycke på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Biologi.

 • lektion

  Välja källa: använd källkritiska frågor

  Lektionen handlar om att ställa källkritiska frågor.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Hur använder vi internet?

  En lektion för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring den digitala teknik som finns i vår vardag.

  Passar undervisning i Teknik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Om källtillit | åk F–3

  Lektionen handlar om källtillit, om att förstå varför man litar på vissa källor men inte på andra.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Hur fungerar AI?

  Lektionen ger en överblick över hur digital teknik styrs och skapas.

  Passar undervisning i Teknik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Hur ger du samtycke på nätet?

  Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad samtycke är online.

  Passar undervisning i Värdegrund, Biologi, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Bild som medel för att övertyga

  Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

  Passar undervisning i Svenska, Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Diggar du digitalt?

  Lektionen handlar om hur digital teknik kan användas i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Kärlek och relationer online

  Lektionens syfte är att eleverna lär sig mer om relationer på nätet.

  Passar undervisning i Biologi, Samhällsorienterande ämnen och Värdegrund.

 • lektion

  Skola överallt – AI i skolan

  Lektionen handlar om att synliggöra AI i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Reflektera kring anonymitet på nätet

  Den här lektionen handlar om anonymitet och vad det innebär.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  När AI får fel data

  Lektionen handlar om när AI används för att fatta beslut och det blir fel.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Tänk säkert – hur säker är din mobil?

  Lektionen handlar om att göra elever medvetna om hur de kan bli mer säkra i användningen av sin mobil.

  Passar undervisning i Teknik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Om källtillit | åk 4–6

  Lektionen handlar om källtillit och om avsändarens betydelse för budskapet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Skola överallt – AI i yrkeslivet

  Lektionen handlar om hur AI kan påverka jobben.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Digital teknik – förbättrar och förändrar

  En lektionen för att reflektera kring hur digital teknik förändrar vår vardag

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Vad kan AI göra?

  Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Sökkritik – testa Google

  Lektionen handlar om sökkritik och sökmotorn Google.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Din digitala vardag

  Lektionen handlar om det digitala livet och ger eleverna en möjlighet att få prata om det.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Vad kan man dela på nätet?

  Syftet med lektionen är att prata om sexuell kommunikation på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Biologi.

 • lektion

  Skola överallt – digital ergonomi

  Lektionen handlar om att ha en god digital och fysisk arbetsmiljö när man arbetar hemma.

  Passar undervisning i Idrott och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Integritet: en introduktion | åk F–3

  Lektionen handlar om integritet; om barns rätt till privatliv.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Nätmobbning är ett brott

  Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.