Skolämne

Teknik

Här hittar du lektioner i ämnet teknik som kan utveckla dina elevers digitala kompetens. Lektioner kring grundläggande säkerhet och lektioner i programmering med fokus på det centrala innehåll som finns i ämnet teknik i grundskolan.

 • lektion

  Vad kan AI göra?

  Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

  Passar undervisning i Teknik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Skola överallt - AI i yrkeslivet

  Lektionen handlar om hur AI kan påverka jobben.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Skola överallt - AI i skolan

  Lektionen handlar om att synliggöra AI i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  När AI får fel data

  Lektionen handlar om när AI används för att fatta beslut och det blir fel.

  Passar undervisning i Teknik, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Hur fungerar AI?

  Lektionen ger en överblick över hur digital teknik styrs och skapas.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Tänk säkert – hur säker är din mobil?

  Lektionen handlar om att göra elever medvetna om hur de kan bli mer säkra i användningen av sin mobil.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Artig AI, duktiga drönare och tjusiga chatbots

  Lektionen vill synliggöra den digitala vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Dåtid, nutid och framtid

  En lektion för att reflektera kring vardagen då och nu.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Diggar du digitalt?

  Lektionen handlar om hur digital teknik kan användas i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Digital teknik – förbättrar och förändrar

  En lektionen för att reflektera kring hur digital teknik förändrar vår vardag

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Din digitala vardag

  Lektionen handlar om det digitala livet och ger eleverna en möjlighet att få prata om det.

  Passar undervisning i Teknik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Hur använder vi internet?

  En lektion för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring den digitala teknik som finns i vår vardag.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Skola överallt - ett digitalt klassrum

  Lektionen handlar om ett säkert och tryggt digitalt klassrum.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Skola överallt - plugga digitalt på distans

  Lektionen handlar om distansarbete och digitalt skolarbete.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Teknik och Idrott.

 • lektion

  Teknikhistoria: Gladys och GPS-tekniken

  Lektionen handlar om teknikhistoria och kvinnan bakom GPS-tekniken.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Sökkritik - testa Google

  Lektionen handlar om sökkritik och sökmotorn Google.

  Passar undervisning i Teknik, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Teknikhistoria: Lär dig mer om Grace Hopper

  Lektionen handlar om att fördjupa kunskaperna kring teknikhistoria.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  Introduktion | 1 av 6

  Lektionen handlar om att använda och förstå koordinatsystem med Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Styr en sprite med piltangenterna | 2 av 6

  Lektionen handlar om att programmera i Scratch med hjälp av koordinatsystem.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Så funkar kloner | 3 av 6

  Lektionen handlar om att programmera Scratch och använda kloner.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Mer om kloner | 4 av 6

  Lektionen handlar om att programmera i Scratch och använda kloner.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Meddelande och game over | 5 av 6

  Lektionen handlar om att lära sig använda meddelandefunktionen i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Villkorsstyrda krabbor och speltestning | del 6 av 6

  Lektionen handlar om att testa det spel som eleverna skapat i Scratch

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Introduktion | 1 av 7

  Lektionen är en introduktion till att programmera med Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Så funkar Scratch | 2 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera med verktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Loopar och ljud | 3 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Variabler och poängräkning | 4 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra variabler med programmeringsverktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Villkor och buggar | 5 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra villkor och ta bort buggar i programmeringsverktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Bakgrunder och animation | 6 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra animationer och ändra utseende i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Gemenskapen kring Scratch | 7 av 7

  Lektionen handlar om att repetera begrepp kring programmering.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Börja programmera - skapa instruktioner | 2 av 6

  Lektionen handlar om att göra en instruktion.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Börja programmera - loopar | 3 av 6

  Lektionen handlar om att konstruera och beskriva stegvisa instruktioner.

  Passar undervisning i Matematik, Svenska och Teknik.