Årskurs

åk 7-9

Lektioner i digital kompetens (programmering, källkritik, netikett, upphovsrätt, fria licenser) för årskurs 7-9 (högstadiet) i grundskolan och ämnena teknik, matematik, svenska, bild och samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Skola överallt – plugga digitalt på distans

  Lektionen handlar om distansarbete och digitalt skolarbete.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Teknik och Idrott.

 • lektion

  Etik och AI

  Lektionen handlar om etiska frågor kring AI-teknik.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Biologi.

 • lektion

  Skola överallt – AI i yrkeslivet

  Lektionen handlar om hur AI kan påverka jobben.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur ger du samtycke på nätet?

  Lektionen ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad samtycke är online.

  Passar undervisning i Värdegrund, Biologi, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Tänk säkert – vill någon lura dig?

  Lektionen handlar om kännetecken för bluffar som sker på nätet i e-post och via sms.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Teknikhistoria: Gladys och GPS-tekniken

  Lektionen handlar om teknikhistoria och kvinnan bakom GPS-tekniken.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Kärlek och relationer online

  Lektionens syfte är att eleverna lär sig mer om relationer på nätet.

  Passar undervisning i Biologi, Samhällsorienterande ämnen och Värdegrund.

 • lektion

  När AI får fel data

  Lektionen handlar om när AI används för att fatta beslut och det blir fel.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Bild som medel för att övertyga

  Lektionen handlar om bild som medel för att påverka och övertyga.

  Passar undervisning i Svenska, Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Reflektera kring anonymitet på nätet

  Den här lektionen handlar om anonymitet och vad det innebär.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Bilder och AI

  Lektionen handlar om hur AI-tekniken gör det svårare att källkritiskt granska bilder och filmer.

  Passar undervisning i Bild och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Vad kan man dela på nätet?

  Syftet med lektionen är att prata om sexuell kommunikation på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Biologi.

 • lektion

  Sökkritik – testa Google

  Lektionen handlar om sökkritik och sökmotorn Google.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Teknik.

 • lektion

  Om nätmobbning

  Lektionen handlar om nättrakasserier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Samtycke och kontakter på nätet

  Lektionen ger en introduktion till samtycke på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Biologi.

 • lektion

  Skola överallt – digital ergonomi

  Lektionen handlar om att ha en god digital och fysisk arbetsmiljö när man arbetar hemma.

  Passar undervisning i Idrott och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Skola överallt – AI i skolan

  Lektionen handlar om att synliggöra AI i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Skola överallt – ett digitalt klassrum

  Lektionen handlar om ett säkert och tryggt digitalt klassrum.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Nätmobbning är ett brott

  Lektionen handlar om kränkningar och trakasserier på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Teknikhistoria: Lär dig mer om Grace Hopper

  Lektionen handlar om att fördjupa kunskaperna kring teknikhistoria.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  När ska du vara källkritisk?

  Lektionen låter eleverna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Algoritmer, geometri och mönster | 1 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

  Passar undervisning i Matematik.

 • lektion

  Talföljder och cirklar: Algoritmer, geometri och mönster | 2 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

  Passar undervisning i Matematik.

 • lektion

  Pythagoras sats: Algoritmer, geometri och mönster | 3 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

  Passar undervisning i .

 • lektion

  Ett kalejdoskop: Algoritmer, geometri och mönster | 4 av 4

  Lektionen handlar om hur algoritmer kan användas för att skapa geometriska mönster.

  Passar undervisning i Matematik.

 • lektion

  Om källtillit | åk 7–9

  Lektionen är en introduktion till källtillit; vilka källor litar vi på och varför?

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Debattera filter

  Lektionen handlar om att diskutera och ta ställning till olika verktyg som används för att skapa trygghet och säkerhet på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Undersök Wikipedia som källa

  Lektionen handlar om att undersöka webbplatsen Wikipedia.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Källkritisk granska - Wikipedia-artikel

  Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Programmera ett dörrlarm | 1 av 2

  Lektionen handlar om att låta eleverna programmera algoritmer för att de ska lära sig styra tekniska system.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  Programmmera ett dörrlarm | 2 av 2

  Lektionen handlar om att låta eleverna programmera algoritmer för att de ska lära sig styra tekniska system.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  Granska digitala identiteter – vem är vem på internet?

  Lektionen handlar om risker förknippade med internet och digital kommunikation; om nätfiske, grooming och falska identiteter.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.