Årskurs

åk 4-6

Lektioner i digital kompetens (programmering, källkritik, netikett) för årskurs 4-6 (mellanstadiet) i grundskolan och ämnena teknik, matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Hur fungerar AI?

  Lektionen ger en överblick över hur digital teknik styrs och skapas.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Tänk säkert – hur säker är din mobil?

  Lektionen handlar om att göra elever medvetna om hur de kan bli mer säkra i användningen av sin mobil.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Vad kan AI göra?

  Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Om källtillit | åk 4–6

  Lektionen handlar om källtillit och om avsändarens betydelse för budskapet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Integritet: introduktion | åk 4–6

  Lektionen handlar om integritet och kränkningar.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Får jag använda bilden?

  Lektionen handlar om upphovsrätt för bilder.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Introduktion | 1 av 6

  Lektionen handlar om att använda och förstå koordinatsystem med Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Styr en sprite med piltangenterna | 2 av 6

  Lektionen handlar om att programmera i Scratch med hjälp av koordinatsystem.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Så funkar kloner | 3 av 6

  Lektionen handlar om att programmera Scratch och använda kloner.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Mer om kloner | 4 av 6

  Lektionen handlar om att programmera i Scratch och använda kloner.

  Passar undervisning i Teknik och Matematik.

 • lektion

  Meddelande och game over | 5 av 6

  Lektionen handlar om att lära sig använda meddelandefunktionen i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Villkorsstyrda krabbor och speltestning | del 6 av 6

  Lektionen handlar om att testa det spel som eleverna skapat i Scratch

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Introduktion | 1 av 7

  Lektionen är en introduktion till att programmera med Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Så funkar Scratch | 2 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera med verktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Loopar och ljud | 3 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Variabler och poängräkning | 4 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra variabler med programmeringsverktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Villkor och buggar | 5 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra villkor och ta bort buggar i programmeringsverktyget Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Bakgrunder och animation | 6 av 7

  Lektionen handlar om att lära sig göra animationer och ändra utseende i Scratch.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Gemenskapen kring Scratch | 7 av 7

  Lektionen handlar om att repetera begrepp kring programmering.

  Passar undervisning i Matematik och Teknik.

 • lektion

  Känsliga uppgifter och integritet

  En introduktion till begreppet integritet; om rätten att själv bestämma med vem och hur man vill dela sin information.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Reflektera kring digitala identiteter

  Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Bild.

 • lektion

  Prata om nätet och det som händer där

  Lektionen handlar om kränkningar på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Hur är man säker på nätet?

  Lektionen handlar om digital säkerhet och integritet; om möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar en dator?

  Lektionen handlar om att förstå att datorer styrs av program.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Hur fungerar digitala källor?

  Lektionen handlar om hur enkelt en digital källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Hur används nätet?

  Lektionen handlar om att avläsa diagram för att få kunskaper om den digitala vardagen.

  Passar undervisning i Matematik och Samhällsorienterande ämnen.

 • lektion

  Reflektera kring språket på nätet

  Lektionen handlar om vilken funktion symboler och bilder har vid digital kommunikation.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Reflektera kring chattspråket

  Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Ta ansvar för tryggheten på nätet

  Lektionen handlar om kränkningar och om att ta ansvar för sin egen och andras trygghet på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Svenska.

 • lektion

  Trygg och säker på nätet

  Lektionen handlar om att känna sig trygg och säker i olika situationer i vardagen.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Skydda din mobiltelefon

  Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning; om att skydda sin mobiltelefon.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Vem får se min bild?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen och Svenska.