Skolämne

Matematik

Här hittar du lektioner i ämnet matematik som kan utveckla dina elevers digitala kompetens och deras kunskaper i att använda programmering som verktyg.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss