En kvinna sitter vid ett bord och dricker kaffe, bredvid står en robot.

Lektioner i AI för alla åldrar

Här hittar du lektioner för grundskolan som på olika sätt närmar sig AI och frågor som handlar om AI.

Överallt talas det om AI. Dina elever får höra att AI ska utföra de tråkiga jobben, förhöra dem på läxan eller på andra sätt fungera som assistent vid läxläsning. Du hör säkert talas om AI som ett verktyg som kan hjälpa dig att planera dina lektioner och rätta elevernas skolarbeten. Eller som något som eleverna kommer använda för att fuska. Kort och gott – AI är överallt.

För att du ska kunna utveckla dina elevers digitala kompetens har vi fyllt på sajten med lektioner för hela grundskolan som på olika sätt närmar sig AI. Du hittar dem samlade längre ner på sidan.

Lektionerna är tillgängliga att använda och att bearbeta. Du kan välja att använda delar eller hela lektionen. Alla lektionerna är dessutom testade av lärare.

Närbild på en robot med gröna lampor som ögon.

Utveckla din egen kompetens om AI

För att du ska kunna utveckla din egen digitala kompetens om artificiell intelligens har vi tagit fram material på sajten Internetkunskap.

Här hittar du artiklar där du kan lära dig grunderna i vad AI är och hur tekniken används på olika ställen i samhället. Men även vad det finns för möjligheter och risker med datorer som blir allt mer självständiga.

Årskurs F–3

Här hittar du lektioner som bygger på att eleverna tillsammans får fundera på hur digital teknik som innehåller AI används, och kan komma att användas i vardagen. Det handlar om barnens vardag såväl som hur yrken som är samhällsnyttiga använder digital teknik.

ÅK F–3

Din digitala vardag

En lektion för att eleverna ska få en möjlighet att prata om det digitala livet.

Årskurs 4–6

För mellanstadiet hittar du lektioner som handlar mer om att förstå hur AI och digital teknik, datorer, fungerar. Men det finns även lektioner som handlar om vad AI är bra till, på så sätt får barnen reflektera kring hur digital teknik påverkar deras vardag.

En illustration av en robot bakom en stiliserad skärm
ÅK 4–6

Vad kan AI göra?

Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

En dansande robot och två barn. Det ena barnet styr roboten med en mobil. Det andra barnet sitter gömd i katedern och styr roboten med hjälp av en styrspak (i hemlighet).
ÅK 4–6

Hur fungerar AI?

En lektion för att ge en överblick över hur digital teknik styrs och skapas.

Årskurs 7–9

Här hittar du lektioner för högstadiet om vad AI är för något och hur det fungerar. Men även lektioner som handlar om de svårigheter som uppstår när AI används och inte riktigt fungerar så bra som det är tänkt. För de äldsta barnen i grundskolan finns också lektioner som handlar om etiska övervägande och när AI är ett hjälpmedel och när det är något annat.

Två barn tittar på en robot som lär ut framför tavlan, bilden är animerad.
ÅK 7–9

Bilder och AI

Lektionen handlar om hur vi använder artificiell intelligens, AI, på olika sätt i samhället.

Två roboter i bakgrunden och en i förgrunden.
ÅK 7–9

Etik och AI

Lektionen handlar om etiska frågor kring AI-teknik.

illustration med två skärmar
ÅK 7–9

När AI får fel data

Lektionen handlar om fel som kan uppstå om AI saknar eller får missvisande data och information.