Säkerhet och undervisning hemma

När dina elever jobbar hemifrån med hjälp av digitala verktyg är säkerheten viktig. Digitala lektioner ökar elevernas kunskaper kring hur man skyddar sina enheter och är säker på nätet.

Lektioner för förskoleklass och lågstadiet:

Lektioner för mellanstadiet:

Lektioner för högstadiet:

  • Teknikhistoria och säkerhet: fyra lektioner om den digitala teknikens historia och it-säkerhet.
  • Skola överallt: tre lektioner om att använda internet och digitala enheter på ett tryggt och säkert sätt när man arbetar eller studerar hemifrån.