Lektionspaket | 4 lektioner för åk F-3

Börja förstå livet på nätet

Lektioner som handlar barns rätt till integritet och privatliv och om hur man ska agera för att också skydda andras rätt till detsamma.

I paragraf 16 i FN:s barnkonvention som sedan år 2020 är lag i Sverige står det att alla barn har rätt till privatliv. I de här lektionerna får eleverna möjlighet att fundera tillsammans kring vad det innebär i praktiken och i deras digitala liv. Vem har rätt att se vad du gör på nätet? Vem får se dina bilder och vad får du dela av det andra gör på nätet?

Var får jag fotografera?

I många skolor råder fotoförbud, men var och när är det annars tillåtet att fotografera? Digital kompetens handlar bland annat om att kunna ge svar på den frågan. Att fotografera, filma och dela bilder med varandra är något som nästan alla barn gillar att göra. För att förhindra att det leder till att någon blir ledsen, känner sig utsatt eller kränkt behöver eleverna få förståelse för vad en ansvarsfull användning av digitala medier innebär kopplat till det de gör på nätet.

 • lektion

  Tänk säkert - låt ingen lura dig

  Lektionen handlar om hur man kan bli lurad på nätet.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

 • lektion

  Integritet: en introduktion | åk F–3

  Lektionen handlar om integritet; om barns rätt till privatliv.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

 • lektion

  Vad sprids på nätet?

  Lektionen handlar om ansvarsfull användning av digitala medier.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.

 • lektion

  Var får man fotografera?

  Lektionen handlar om regler och lagar som avgör var, när och hur vi får fotografera och sprida bilder.

  Passar undervisning i Bild, Samhällsorienterande ämnen, Svenska och Värdegrund.