Lektionspaket | 4 lektioner för åk 7-9

Teknikhistoria och säkerhet

Här finns lektioner som bidrar till förståelse för historien bakom dagens digitala teknik och hur den har förändrats över tid.

Med hjälp av nedslag i historien låter de här lektionerna eleverna bli uppmärksamma på grunden till en del av dagens digitala teknik. I det här lektionspaketet får eleverna även lära sig mer om it-säkerhet. De får också tillfälle att reflektera kring möjligheter och risker förknippade med den it-teknik vi använder idag.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.

 • lektion

  Teknikhistoria: Lär dig mer om Grace Hopper

  Lektionen handlar om att fördjupa kunskaperna kring teknikhistoria.

  Passar undervisning i Teknik.

 • lektion

  Så skyddar sig företag

  Lektionen handlar om it-säkerhet och hur företag och skolor kan skydda sig på nätet.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Teknikhistoria: Den första programmeraren

  Lektionen handlar om teknikhistoria och den första programmeraren.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.

 • lektion

  Vad är internet?

  Lektionen handlar om globala tekniska system som internet och internets historia.

  Passar undervisning i Samhällsorienterande ämnen och Teknik.