Lektionspaket | 5 lektioner för åk 7-9

Skola överallt

Lektioner som handlar om elevernas digitala arbetsplats utanför det fysiska klassrummet och om hur digitaliseringen har påverkat människors sätt att arbeta.

Digitaliseringen har lett till nya sätt att arbeta och studera. Vilken digital kompetens krävs när man väljer att arbeta på distans eller har möte online istället för att ses i en lektionssal?

Positiva och negativa effekter

Lektionerna tar upp allt från larmen om att unga får problem med nacke och rygg till följd av skärmarbete, till vilka positiva möjligheter digitalt distansarbete kan innebära. Lektionerna låter eleverna reflektera kring digitaliseringens påverkan på individ och samhälle, bland annat genom att de undersöker sin egen digitala arbetsplats hemma. De får också lära sig mer om vilka tekniska lösningar som krävs för att det ska vara tryggt för oss att arbeta digitalt på distans.

Du hittar mer info om hur du kan anpassa våra lektioner samt tips, råd och stöd kring distansundervisning här.

Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Allt lektionsmaterial på Digitala lektioner är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av undervisning och utgår från läroplanen för grundskolan. I anslutning till varje lektion hittar du kopplingar till kursplaner.